У Кабинету министрице обављају се стручни, административни и технички послови и задаци који су непосредно везани за рад министрице и секретара Министарства, и то: преузимање цјелокупне поште која је упућена министрици, секретару и Министарству, распоређивање преузете поште према упутама министрице и секретара, учествовање у припремању материјала за сједнице Владе Федерације Босне и Парламента Федерације Босне и Херцеговине, припрема приједлога и мишљења у вези са непосредним активностима министрице, односно секретара, брига о остваривању функције јавности рада Министарства, обављање протоколарних послова у вези са непосредним ангажовањем министрице и секретара, уговарање и организирање састанака којима руководи министрица, припремање сједница колегија и провођење његових закључака, превођење и лекторисање писаних материјала, као и други послови по потреби.

Савјетница за организацију и стратешко планирање у области спорта: Анита Влашић

Телефон: +387 33 254 160

Е-маил: Анита.Власиц@фмкс.гов.ба; уред@фмкс.гов.ба 

Савјетница министрице за организацију и стратешко планирање у области заштите културно-историјског наслијеђа Емилија Павићевић

Телефон:: +387 33 254 192

Е-маил: Емилија.Павицевиц@фмкс.гов.ба

Виша стручна сарадница за односе с јавношћу – гласноговорница: Мерима Дјерекарац

Телефон: + 387 33 254 108

Е-маил: Мерима.Дјерекарац@фмкс.гов.ба

Стручна сарадница – лекторица: Бјанка Алајбеговић

Телефон: +387 33 254 154

Е-маил: Бјанка.Алајбеговиц@фмкс.гов.ба

Техничка секретарица: Елвира Клис

Телефон: +387 33 254 103

Е-маил: Елвира Клис@фмкс.гов.ба; уред@фмкс.гов.ба

Возач: Сањин Зајковић