мај 22, 2023

21. мај – Свјетски дан културне разноликости за дијалог и развој

Од 2002. године, 21. мај се у свијету обиљежава као Свјетски дан културне разноликости за дијалог и развој чему је претходило усвајање Опште декларације о културној разноликости коју је усвојила Главна скупштина свјетске организације УНЕСЦО.

Циљ овог међународног документа је помоћи државама да у властитим срединама, поштујући и промичући културну разноликост, створе услове за дијалог култура и цивилизација у условима глобализације.

Конвенција о заштити нематеријалне културне баштине из 2003. и Конвенција о заштити разноликости културног садржаја из 2005. године, посљедње су од седам међународних конвенција којима УНЕСЦО промиче и јача културну разноликост у свијету. Потицањем развоја разноликих свјетских култура, међународна заједница жели спријечити унифицирани развој свијета. Она представља полазну тачку за суживот и укључење свих људи те је основа за живот у мултикултуралном свијету. Важан је фактор развоја, а њезино је поштовање уједно и поштовање људских права.

Босна и Херцеговина је потписница свих седам УНЕСЦО конвенција које се с пуном пажњом и у складу са законодавноправним оквиром имплементирају у нашој земљи.