април 11, 2024

Фокус групи презентовани прелиминарни налази проведене ревизије учинка „Активности институција на имплементацији Циљева одрживог развоја”

Уред за ревизију институција у Федерацији БиХ, сходно овлаштењима из члана 14. Закона о ревизији институција у ФБиХ („Службене новине ФБиХ“, број 22/06), провео је ревизију учинка „Активности институција на имплементацији Циљева одрживог развоја”.

Циљ ревизије био је испитати ефикасност надлежних институција на осигурању претпоставки за имплементацију Циљева одрживог развоја, те оствареног напретка у њиховој проведби.

Уважавајући значај и комплексност теме, као и потребу за размјеном знања и искустава, Уред за ревизију је 8. 4. 2024. године у 9:30 сати, на Теамс платформи, организиовао Фокус групу, на којој су  презентовани прелиминарни налази проведене ревизије учинка, те је омогућено судионицима, да изнесу своје коментаре о предметној теми.