септембар 29, 2023

Федерално министарство културе и спорта активно се укључило у процес израде Стратегије за превенцију насиља у породици у Федерацији Босне и Херцеговине за период 2024. -2027. године

Федерално министарство културе и спорта 19. 9. 2023.године организовало је састанак у вези усаглашавања текста Стратегије за превенцију насиља у породици у Федерацији Босне и Херцеговине 2024 – 2027 са представником Гендер центра Федерације БиХ Златаном Хрнчићем. Усаглашено је да се у текст Стратегије додају области из надлежности Федералног министарства културе и спорта. Такођер, дата је сагласност и на лнформацију о Препорукама Комитета потписница лстанбулске конвенције и лзвјештаја ГРЕВИО комитета за Босну и Херцеговину о законодавним и другим мјерама подузетим за проведбу одредби Конвенције Вијећа Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици (лстанбулска конвенција).

Састанку су присуствовали представник Гендер центра Федерације БиХ Златан Хрнчић, помоћник министрице за младе Федералног министарства културе и спорта, Адис Салкић, те  именовани представник Радне групе за израду текста Стратегије у име Министарства, Ханадин Басарић.

У циљу израде Стратегије Министарство ће бити активан судионик како би се побољшао приступ превенцији борбе против насиља и настојат ће дати подршку овим активностима у оквиру редовних трансфера из надлежности Министарства.

Вјерујемо да ће предложене мјере Федералног министарства културе и спорта потакнути стварање свеобухватне и учинковите Стратегије која ће донијети позитивне промјене у нашем друштву.

Овим корацима Министарство жели додатно ојачати напоре у спречавању и сузбијању насиља у породици, препознајући значајну улогу културе, спорта и младих у овом процесу.