новембар 30, 2023

Стручни савјетник Нусрет Чоло у име Министарства присуствовао промоцији пројекта „Дигитализација баштине Академије наука и умјетности Босне и Херцеговине“

На Академији наука и умјетности Босне и Херцеговине 29. 11. 2023. године уприличена је промоција пројекта „Дигитализација баштине Академије наука и умјетности Босне и Херцеговине“ на којој је, у име Федералног министарства културе и спорта присуствовао Нусрет Чоло, стручни савјетник за заштиту културно-хисторијског наслијеђа и музејску дјелатност

Наиме, Предсједништво АНУБиХ је на сједници одржаној 16. 3. 2022. године усвојило приједлог пројекта „Дигитализација баштине Академије наука и умјетности Босне и Херцеговине“ чији дугорочни циљ је стварање дигиталних садржаја и пружање услуга базираних на савременим информационим технологијама, интероперабилности и дугорочној искористивости и укључивање у националне и европске пројекте изградње информационог друштва.

Пројекат је представио академик Асиф Шабановић, док су о важности и смјерницама за његову реализацију говориле Минела Ђелмо, Сабина Вејзагић и Шеила Бећировић-Рамић које су детаљно презентовале све сегменте и аспекте дигитализације.

Током наведене промоције наведено је да пројекат дигитализације архивске и остале грађе АНУБиХ, као веома битног сегмента културне баштине Босне и Херцеговине, подразумијева стварање нормативног и инфраструктурног оквира који ће омогућити и подстаћи широку доступност, кориштење и размјену садржаја и олакшати приступ и представљање овог дијела културне баштине АНУБиХ.

Прелиминарна идеја пројекта је допринос у очувању и доступности резултата дјеловања АНУБиХ приказаних у грађи коју посједују Библиотека и Архив АНУБиХ.