новембар 24, 2023

Стручни савјетник за заштиту културно-историјског наслијеђа и музејску дјелатност, Нусрет Чоло, судјеловао на састанку новог сазива Савјетодавног вијећа за имплементацију Проширеног парцијалног споразума Савјета Европе о успостави културних рута за Босну и Херцеговину

У циљу боље помоћи државама чланицама Проширеног парцијалног споразума о културним рутама Вијећа Европе (ЕПА) у прикупљању информација о имплементацији Програма културних рута Вијећа Европе, заинтересованим државама чланицама омогућена је израда документа „Мапирање земље“ (Цоунтрy Маппинг доцумент) који представља извјештај у облику сажетих докумената припремљених уз помоћ независног стручњака, те уз уске консултације с представницима држава чланица ЕПА и под координацијом Секретаријата ЕПА.

У циљу боље помоћи државама чланицама Проширеног парцијалног споразума о културним рутама Савјета Европе (ЕПА) у прикупљању потребних информација и неопходних података за што квалитетнију израду документа „Мапирање земље“ (Цоунтрy Маппинг доцумент), Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине је поводом радне посјете ангажованог експерта, господина Александра Дајковића дана, 14. 11. 2023. године, организовало састанак у Сарајеву, у згради Пријатељства између Грчке и Босне и Херцеговине. Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине је на састанак позвало све именоване чланове, предложене за нови сазив Савјетодавног вијећа за имплементацију Проширеног парцијалног споразума Вијећа Европе о успостави културних рута за Босну и Херцеговину и замолило да узму учешће на састанку.

Планирани састанак био је неформалног карактера с циљем размјене информација о разним темама које се односе на културне руте Вијећа Европе, као и на израду извјештаја  документа „Мапирање земље“. Током састанка, господин Александар Дајковић је у свом веома концизном и куструктивном излагању, изнио промишљања те дао препоруке члановима Савјетодавног вијећа Босне и Херцеговине у вези са културним рутама Вијећа Европе.

Представник Федералног министарства културе и спорта Нусрет Чоло потенцирао је приједлог за номинирање и успоставу нове културне руте Савјета Европе под насловом Краљевски градови у Босни и Херцеговини, с којом би се ишло према Републици Србији, Републици Хрватској, као и Републици Црној Гори, боље речено, да ове земље заједно са Босном и Херцеговином иду према Вијећу Европе за успоставу једне нове заједничке културне руте.

Током састанка наведено је да постоји 47 цертификованих културних рута Савјета Европе које пролазе кроз читаву Европу, као и руте које је експерт Александар Дајковић предложио за разматрање и приступање у скоријем периоду, а то су:

АТРИУМ (предложена од стране експерта, али није подржана од стране чланова Савјетодавног вијећа),

ЕХТТА (номиновати остале бање које испуњавају критерије за пријем у ЕХТТА руту, (бања Лакташи ће бити примљена у ову руту),

Трансроманика,

Путеви слободе,

Арт Нуово,

Руте праисторијских трагова,

Мегалитска култура,

Виа Хабсбург,

Ћирило и Методије,

Фрањевачка рута.

 

Такођер је предложено је да се истраже сљедеће руте:

Импресионизам,

Керамика.

 

Приједлог културних рута које би биле покренуте с државног нивоа:

Сухозид рута (препозната од УНЕСЦО-а),

Путеви соли,

Катуни (обилазак катуна),

Краљевски градови у Босни и Херцеговини (приједлог Нусрета Чоле).