јун 12, 2023

Скопље, Сјеверна Македонија: Помоћник министрице, Адис Салкић, на конференцији “Јачање отпорности на организовани криминал и корупцију међу младима у Југоисточној Европи“

 Помоћник министрице за младе Адис Салкић суђеловао је на дводневној Конференцији под називом “Јачање отпорности на организовани криминал и корупцију међу младима у Југоисточној Европи“, која је одржана 6. и 7.6.2023. године у Скопљу, у организацији ОСЦЕ-а и Глобалне иницијативе за борбу против организованог међународног криминала.

Конференција се састојала из пленарног дијела и рада у оквиру радних група, током које су присутни имали прилику пратити позитивне примјере праксе од панелиста – представника владиних и невладиних организација из Њемачке, Италије, Молдавије, Грчке и земаља региона Југоисточне Европе.

Помоћник Салкић учестовао је у раду три групе, прве која се односила на заједнички рад учесника из земље поријекла, затим у групи представника сродних сектора и трећој радној групи која се бавила питањима регионалне сарадње.

Конференција је била добра прилика да се актуелизира питање криминалитета код младих са аспекта његове превенције и рада с проблематичним скупинама међу популацијом младих.

Општи закључак Конференције је да је ова област једна од кључних која се односи на политике према младима и која треба бити третирана кроз међусекторску сарадњу надлежних институција. С обзиром на исте ризике и изазове с којим се суочавају све земље у регији, наглашена је потреба наставка регионалне сарадње с циљем размјене искуства и унапријеђења активности у наведеној области.