новембар 2, 2023

Завод за заштиту споменика: Редован конзерваторски надзор над извођењем радова на фасади објекта „Беледије“

На основу рјешења број: 07-36-4-3212-3/23, о именовању лица за вршење повременог конзерваторског надзора над извођењем радова на фасади објекта „Беледије“ у улици Бродац број 2 у Сарајеву, стручни тим Завода за заштиту споменика у саставу Федералног министарства културе и спорта, заједно са свим учесницима у грађењу, ради на реализацији овог сложеног, конзерваторско-рестаураторког посла. Радови су у пуном замаху, са низом непредвиђених и неочекиваних проблема специфичних за радове на значајниом историјским објектима и објектима који су под заштитом државе.

Стручни тим Завода, својим искуством, сугестијама, приједлозима, одобрењима и сталним присуством настоји створити услове како би се овај значајни објекат урадио на најстручнији, и најквалитетнији начин, без обзира на низ отежавајућих и ограничавајућих околности. Рјешења око избора колорита, начина конзервације украсних вијенаца, детаља покривања лимом и одабира квалитете материјала само су један мали сегмент у цјелокупном доприносу Завода овом пројекту.

Радови се одвијају у квалитетној, стручној и колегијалној атмосфери и резултати полако али сигурно, добијају жељени ток уз поштивање уговорених обавеза и временског трајања.