новембар 10, 2023

Радни састанак Извршног тима поводом ажурирања Стратегије за превенцију и борбу против насиља у порорици

Представник Федералног министарства културе и спорта, Ханадин Басарић, учествовао је на радном састанку Извршног тима поводом ажурирања Стратегије за превенцију и борбу против насиља у породици за период 2024. – 2027.
Научени обрасци понашања представљају значајан фактор ризика за насиље у породици, јер одржавају културне норме и вриједности попут прихватљивости и толеранције на насиље. С тим у вези, стицање нових навика, ненасилне комуникације и позитивних односа у породици имају за циљ креирање друштвене културе са нултом толеранцијом на насиље.

У нацрту ажурираног документа Стратегије за превенцију и борбу против насиља у породици за период 2024. – 2027. у оквиру трансфера Федералног министарства културе и спорта у областима спорта, културе и младих пружа се могућност подршке пројектима у вези са превенцијом и борбом против насиља у породици.
Нацрт текста стратегије требао би бити пуштен у даљу процедуру како би постао службени документ и темељ за даљње активности усмјерене према превенцији и сузбијању насиља у породици.