март 15, 2024

Процедуре о провођењу управљања ризицима у Федералном министарству културе и спорта