фебруар 9, 2024

Представнице Министарства на конференцији о енергетској ефикасности у јавним зградама

Друга међународна конференција о енергетској ефикасности у јавним зградама одржана је 7. фебруара 2024. године у организацији Федералног министарства просторног уређења, БЕЕП-а и Свјетске Банке. Конференција је имала за циљ представити досадашње резултате рада у пољу енергетске ефикасности те је презентовано да је инвестицијом од 50,5 милиона КМ обновљен 91 јавни објект, односно око 291 000 м² површине. Осим резултата презентирани су планови са предоченим бројкама до 2050. године те је дискутовано о ресурсима и капацитетима који би могли реализовати планирано.

С обзиром на то да су јавни објекти и заштићена или евидентирана добра културно-историјске баштине, посебну пажњу потребно је посветити пажљивој изради аудита за објекте који су баштина како би се очувала његова оригиналност и интегритет.

Овој конференцији присуствовале су представнице Завода за заштиту споменика, Ламија Абдијевић и Азра Туновић.