новембар 27, 2023

Представник Федералног министарства културе и спорта, Ханадин Басарић, присуствовао конференцији о мултидисциплинарној превенцији и борби против насиља у породици

Представник Федералног министарства културе и спорта, Ханадин Басарић, присуствовао је дводневној конференција о теми “Мултидисциплинарни приступ превенцији и борби против насиља у породици” која је одржана у организацији Гендер центра Федерације Босне и Херцеговине.

Конференција је одржана и у оквиру имплементације пројекта “Јачање институционалних механизама за превенцију, поступање и заштиту у случајевима насиља у породици”, који се проводи у оквиру друге фазе УН Wомен програма “Стандарди и ангажман за спријечавање насиља над женама и породичног насиља у Босни и Херцеговини”. Пројекат финансијски подржава Шведска развојна агенција СИДА.

Циљ конференције је јачање сарадње институција, установа и невладиних организација у превентивном дјеловању и поступању у случајевима насиља у породици, те проведба Закона о заштити од насиља у породици, с посебним нагласком на одредбе о успостави координационих тијела, изради програма мјера за превенцију, заштиту и борбу против насиља у породици и примјена протокола о сарадњи у овој области.