фебруар 2, 2024

Организована промоција 28. броја часописа Босниаца

У Националној и универзитетској библиотеци Босне и Херцеговине 1. фебруара 2024. године представљен је 28. број часописа Босниаца. Босниаца је часопис Националне и универзитетске библиотеке БиХ (НУББИХ) који излази једанпут годишње и у њему се објављују оригинални стручни и научни радови из библиотечких, информацијских, хуманистичких, те друштвених наука. Овај босанскохерцеговачки стручни часопис индексиран је у међународним базама података.

О часопису „Босниаца” говорили су проф. др. Сенада Диздар (Филозофски факултет Универзитета у Сарајеву), проф. др. Лејла Кодрић Заимовић (Филозофски факултет Универзитета у Сарајеву) и др. Исмет Овчина, главни и одговорни уредник (НУББиХ).

У склопу промоције часописа и обиљежавања 40. годишњице 14. Зимских олимпијских игара, Одјељење периодике НУББиХ је приредило изложбу “Из фондова НУББиХ – Збирка старе периодике”. Директор Овчина је нагласио да „ова збирка у НУББиХ прикупља, чува и обрађује фонд старе периодике Босне и Херцеговине. Подијељена је на издања која су издавана и штампана у Босни и Херцеговини, те на издања штампана изван Босне и Херцеговине која су тематиком везана за нашу државу. Збирка је веома значајна, с обзиром да садржи публикације о историји и баштини народа БиХ. У њој се брижљиво чува грађа из 19. и 20. стољећа, те обухвата новине, часописе, календаре, алманахе, годишњаке и другу периодику од средине 1800-их до 1945. године.

Промоцији изложбе је у име Министарства присуствовала стручна савјетница за издавачку, ликовну, библиотекарску и архивску дјелатност, Тиџа Мекић.