март 19, 2024

Одржан програм стручног усавршавања “Етика и интегритет”

Бериса Меховић, стручна савјетница за заштиту културног и градитељског наслијеђа и музејску дјелатнос, учествовала је у програму стручног усавршавања “Етика и интегритет” који се одржао 18. марта 2024. године у Сарајеву, у организацији Агенције за државну службу Федерације БиХ а у сурадњи са ОСЦЕ Мисијом у Босни и Херцеговини.

Програм је био намијењен државним службеницима у органима државне службе у Федерацији БиХ с циљем подизања нивоа разумијевања етичких принципа и дефиниција, разумијевања система вриједности, сукоба интереса, корупције, те метода и алата за препознавање проблема и истрајавања у изградњи професионалног интегритета.

У току једнодневног програма, учесницима су презентована три модула:

Модул 1: Улога запослених у државној служби и Етички кодекс, Однос етике, интегритета и система вриједности, вриједности и принципи државне службе и Значај Етичког кодекса у државној служби.

Модул 2: Типови сукоба интереса, Препознавање и рјешавање сукоба интереса и Препознавање ризичних ситуација у пракси.

Модул 3: Дефиниције и обухватање појма одговорности, Појмови личног, професионалног и друштвеног интегритета и Квадрант одговорности; преузимање и пребацивање одговорности.

Предавање је одржано уз визуелну презентацију, практичне вјежбе, рад у групама и дискусије.