март 19, 2024

Одржан дводневни програм стручног усавршавања на тему “Финансијско управљање и контрола”

Сања Арнаутовић, стручна савјетница и координаторица за управљање ризицима у Федералном министарству културе и спорта учествовала је у дводневном програму стручног усавршавања на тему “Финансијско управљање и контрола” који се одржао 14. и 15. марта 2024. године у Сарајеву, у организацији Агенције за државну службу Федерације БиХ.

Програм је био намијењен именованим координаторима за финансијско управљање и контролу у органима управе у Федерацији БиХ, именованим координаторима за управљање ризицима, члановима радних група и комисија за финансијско управљање и контролу и осталим запосленим у органима управе који су задужени за израду регистра ризика у својим организацијама.

У два дана програма, учесницима су кроз модуле на тему “Финансијско управљање и контрола” и “Управљање ризицима”, презентиране смјернице за развој финансијског управљања и контроле у организацији, мапирање пословних процеса те кроз практичан рад представљени кораци за израду регистра ризика.

Иначе, систем финансијског управљања и контроле је свеобухватни систем интерних контрола којим се, управљајући ризицима, обезбјеђује разумно увјерење да ће се у остваривању циљева буџетска и друга средства користити правилно, етично, економично, ефикасно и ефективно, штитећи средства од губитка, злоупотребе и штете.