фебруар 15, 2024

ОБАВЈЕШТЕЊЕ: Именован нови Управни одбор Фондације за кинематографију

Влада Федерације Босне и Херцеговине на својој је 59. хитној телефонској сједници, одржаној 14. 2. 2024. године, Рјешењем број:   В. број 165/2024,  једногласно разријешила ВД Управног одбора Фондације за кинематографију у саставу:

  1. Антонио Беус, предсједник
  2. Мирна Милановић-Лалић, чланица
  3. Емина Ганић, чланица.

На истој сједници, Влада је Рјешењем број: В. број 166/2024 једногласно именовала нови Управни одбор Фондације за кинематографију, у сљедећем саставу:

  1. Давид Дамјановић, предсједник
  2. Мирна Милановић-Лалић, чланица
  3. Емина Ганић, чланица.