јун 15, 2023

ОБАВИЈЕСТ: ЈАВНИ ПОЗИВ за избор Комесара/Кустоса Павиљона Босне и Херцеговине 60. Бијенала сaвремене умјетности у Венецији 2024. године

Број: 01/3/07- 36-11-2327-4/23 АЛХ

Сарајево, 15. 6. 2023.

 

Предмет: О Б А В И Ј Е С Т

 

Информишемо све заинтересоване историчаре умјетности, кустосе, теоретичаре умјетности, истраживаче,  критичаре, умјетнике/умјетнице и друге стваратеље/стваратељице из Федерације Босне и Херцеговине да је Федерално министарство културе и спорта 15. 6. 2023. године објавило

ЈАВНИ ПОЗИВ

за избор Комесара/Кустоса Павиљона Босне и Херцеговине

60. Бијенала савремене умјетности у Венецији 2024. године.

(20. април –  24. новембар, 2024. године)

 

Процес одабира представника и пројекта за учествовање Босне и Херцеговине на 60. Венецијанском бијеналу савремене умјетности одвијаће се у организацији Федералног министарства културе и спорта.

Упућујемо вас да текст Јавног позива са смјерницама преузмeте са wеб-странице: www.фмкс.гов.ба.

Позив остаје отворен до 30. 6. 2023. године. Охрабрујемо све заинтересоване да се пријаве.

 

Адреса за доставу апликација:

Федерално министарство културе и спорта

Обала Мака Диздара 2, 71000 Сарајево

„Пријава на позив за избор Комесара/Кустоса  Павиљона Босне и Херцеговине

на 60. Бијеналу савремене умјетности у Венецији, 2024. године“

(са назнаком НЕ ОТВАРАТИ)