мај 24, 2024

Неум: Помоћник министрице у Сектору за младе, Адис Салкић на Четвртом радном састанку Платформе за сарадњу парламентарки и парламентараца под називом “Глас дјеце без родитељског старања”

У организацији СОС Дјечијих села у БиХ у Неуму је од 19. до 21. 5. 2024. године, организиран Четврти радни састанак Платформе за сурадњу парламентарки и парламентараца под називом “Глас дјеце без родитељског старања” на којем је судјеловао Адис Салкић, помоћник министрице у Сектору за младе.  Тема састанка била је унапрјеђење положаја младих током којег је помоћник Салкић представио процес и садржај радног документа Стратегије за младе Федерације БиХ те о детаљима инфромирао чланице и чланове оба дома Парламента Федерације БиХ.

Приликом отварања састанка Салкић је нагласио да се израда прве Стратегије за младе Федерације БиХ налази у завршној фази те да представља један од основних докумената којим се оснажује развој људског капитала у Федерацији БиХ као основног фактора економског, друштвеног и хуманог развоја Федерације БиХ.

 Уз помоћника Салкића, у презентацији радног текста Стратегије за младе Федерације БиХ судјеловали су и представница партнерске организације Вијећа младих ФБиХ Ирма Решидовић и Јасмина Бањалучкић, стручна конзултантица из Института за развој младих КУЛТ.

СОС Дјечија села у БиХ успоставила су крајем 2022. године неформалну групу Платформа за сурадњу парламентараца и парламентарки Федерације БиХ под називом „Глас дјеце без родитељског старања“ која има циљ пружити потпору доноситељима одлука на федералном нивоу за унапрјеђење правних оквира који се односе на права и положај дјеце без родитељског старања, дјеце која су у ризику од раздвајања од својих породица, младих који напуштају алтернативну бригу и социјално угрожених породица с дјецом у локалним срединама. Платформа нуди стручну потпору  при изради приједлога и иницијатива за Представнички дом и Дом народа Парламента Федерације БиХ у областима социјалне и дјечије заштите, а дјелује кроз организиране кварталне састанке те размјену информација, стручних материјала, презентација и помоћи при изради иницијатива. Платформу чини преко 30% укупног броја заступника и делегата Парламента ФБиХ и до сада су упутити 11 иницијатива у име оба дома Парламента Федерације БиХ које су допринијеле убрзању процеса кроз упућивање закона у парламентарну процедуру, финализацију и усвајање стратегија и закона.