мај 10, 2024

Мостар: Организован Трећи састанак Интерресорне радне групе за израду Стратегије за младе Федерације БиХ до 2027. године

Влада Федерације Босне и Херцеговине је на 18. сједници, одржаној 30. 10. 2023. године, на приједлог Федералног министарства културе и спорта донијела Одлуку о изради Стратегије за младе Федерације Босне и Херцеговине до 2027. године. Почетком ове године, Федерално министарство културе и спорта именовало је Интерресорну радну групу за израду Стратегије у чијем раду учествује око двадесет чланова, представника федералних министарства и других управних организација, Вијећа младих Федерације БиХ уз консултантнску подршку Института за развој младих “Култ“.

Настављајући започете активности, у Мостару је 7. 5.2024. године одржан Трећи састанак Интерресорне радне групе за израду Стратегије за младе Федерације БиХ до 2027. године, на коме су утврђене мјере за реализацију стратешких приоритета дефинисаних у Стратешкој платформи. Такођер, констатирано је да је успјешно окончан процес јавних консултација везан за усвојену Стратешку платформу.

На састанку је потврђено да ће до 28. 5. 2024. године бити утврђен Радни текст Стратегије након чега ће се одржати Конференција/Дијалог са свим релевантним актерима који се баве питањима младих у БиХ којом ће отпочети процес јавних консултација о тексту Стратегије за младе Федерације БиХ до 2027. године.

У свом досадашњем раду Интерресорна радна група утврдила је стратешке циљеве, приоритете и мјере у областима који се односе на младе, а у надлежности су Федерације БиХ.