новембар 9, 2023

Министрица Влаисавлjевић потписала Уговоре о дођели средстава из капиталних трасфера с представницима Града Бихаћа, Града Цазина и Опћине Босански Петровац

Министрица Сања Влаисављевић потписала је данас Уговоре о дођели средстава из капиталних трансфера са градоначелником Града Бихаћа Елведином Седићем, начелником Опћине Босански Петровац, Махмутом Јукићем и представником Града Цазина Нерминог Огрешевићем.
Федерално министарство културе и спорта суфинансират ће пројекат „Изградње позоришне сале и реконструкцију Културног центра Бихаћ“, у износу од 600.000 КМ, пројекат „Обнове дворца Лотхара вон Беркса у саставу националног споменика Стари Град Острожац“ са 750.000 КМ и рад ЈУ Центар за културу и образовање Босански Петровац.

Средства за ову намјену одобрена су у Буџету Федерације Босне и Херцеговина за 2023. годину („Службене новине Федерације БиХ“, број: 6/23), те усвојена Одлуком о усвајању Програма утрошка средстава с критеријима распођеле средстава „Капитални трансфери другим нивоима власти и фондовима“.