фебруар 5, 2024

Информација о присуствовању 1. сједници Управног одбора Фондације за музичке, сценске и ликовне умјетности

Стручна савјетница за установе и удружења у области културе Сања Арнаутовић је дана 29. 1. 2024. године, присуствовала 1. сједници Фондације за музичке, сценске и ликовне умјетности у 2024. години. Сједници су присуствовали: Армин Омеровић, предсједник, Мирослав Илић, члан, Ирма Калић, чланица, Мерима Ризвановић, стручна савјетница за финансијско-рачуноводствене послове Фондације.

Након што је утврђен Дневни ред са укупно 8. тачака, усвојен је Записник са претходне сједнице (тачка 1), направио увид у финансијске извјештаје корисника о намјенском утрошку средстава (тачка 2.) те разматрале тачке:

  1. Годишњи извјештај о раду Фондације за музичке, сценске и ликовне умјетности за 2023. годину,
  2. Извјештај о раду Фондације за период 1. 1. – 31. 1. 2023. године,
  3. Финансијски извјештај Фондације за период 1. 1. – 31. 1. 2023. године.

Годишњи извјештај за 2023. годину приказан је табеларно те је констатовано да је, и поред тога што су расположива средства за 2023. годину смањена, извршење оперативних циљева и планираних активности 100% извршено. Такођер, усвојене су тачке 4. и 5. гдје је констатовано да је извршење 100 %.

Тачка 6. се односила на усвајање Правилника о Јавним набавкама Фондације те је исти једногласно усвојен.

Сачињена је инвентурна књига откупљених ликовних радова 2008-2023 и израђен Каталог (тачка 7.).

Под тачком 8. (разно) разматрао се допис Министарства у којем се тражи информација о процедури пријема упосленика Фондације у радни однос. Донесен је став да се Министарству журно одговори и доставе све тражене информације. Под истом тачком је достављена информација да је Фондација испоштовала препоруку Комисије за надзор над законитошћу рада фондација (тачка 16. дописа Комисије број: 06-02-4-3838/23-4 од 28. 11. 2023. године) те пријавила Фондацију у систем јавних набавки.