март 15, 2024

Завод за заштиту споменика: „Хисторијско подручје – меморијални комплекс Црна кућа – споменик жртвама фашистичког терора у Крушчици“

На позив Удружења антифашиста и бораца НОР-а Витез, госп. Варупе, представнице Завода за заштиту споменика, Азра Туновић и Орнела Резиновић, посјетиле су и извршиле увид у постојеће стање Црне куће. Под називом „Хисторијско подручје – меморијални комплекс Црна кућа – споменик жртвама фашистичког терора у Крушчици“, комплекс је проглашен националним спомеником Босне и Херцеговине. Комплекс сачињавају ограђено двориште, објект од брвана Црна кућа, гробница са скулптуром и спомен плоче. Комплекс је ситуиран у селу Крушчица на парцели коју окружују индивидуални стамбени објекти и пилана. Концентрацијски логор је оформљен 1941. године у којем су бивали затварани и убијани цивили јеврејске и православне вјероисповијести.

Објекат Црна кућа састоји се од двије правоугаоне основе међусобно спојене, од којих је главна у правцу сјевер-југ спратности По+П+1 и мања правца исток-запад је приземне спратности. Унутрашњост објекта је оштећена и дјеломично урушена те није било могуће извршити визуални преглед цијелог објекта. Темељни зид јужног зида главног објекта је, према спроведеном визуалном прегледу, деформисан као и зид од брвана који је на темељ ослоњен. Једнокрако степениште које води на спрат објекта је дрвено у релативно добром стању.

Објект је имао музејско-едукациону намјену те се као такав не користи већ дуже вријеме и не спроводи се његово редовно одржавање. С обзиром на то да је објект изграђен од дрвених брвана, неконтролисани уласци и посјете су потенцијална опасност од пожара и опасност за опстојност овог националног споменика БиХ. Комплекс је ограђен једнообразном оградом са улазном капијом у којему су још гробница са спомеником, скулптуром аутора госп. Фадила Билића из 1974. године која приказује агонију затвореника логора.

Према подацима доступним Заводу, не постоји пројектна документација било које врсте за објект Црна кућа у Крушчици. На основу снимка постојећег стања објеката са назначеним оштећењима и статичком анализом конструкције као и геомеханичког испитивања тла који су дефинисани Одлуком Комисије за очување националних споменика БиХ, потребно је израдити пројект конструктивне санације и консолидације објекта те адаптације за предвиђену намјену те према урађеном пројекту приступити извођењу радова. Власник добра је обавијештен да је дужан поставити видан натпис да је улазак у објект забрањен те да постоји опасност од урушавања.

Због лошег стања у којем се овај национални споменик налази, ургентности и оправданости спровођења дефинисаних мјера заштите, Завод је обавијестио федералне и опћинске институције које могу допринијети очувању овог националног споменика БиХ те иницирао заједнички састанак.