новембар 28, 2023

Завод за заштиту споменика: Радови текућег одржавања (замјена кровног покривача) на објекту Старе православне цркве у Сарајеву

Градитељска цјелина – Стара православна црква (Црква светих арханђела Михаила и Гаврила) је од 2006. године заштићен национални споменик Босне и Херцеговине, а састоји се од цркве, црквеног дворишта, зграде Музеја, оградног зида, улазне капије, парохијског дома и покретног насљеђа.

Због дотрајалости кровног покривача приступило се извођењу радова текућег одржавања – замјена дотрајалог цријепа новим, а на основу сагласности Завода за заштиту споменика. Кориштен је цријеп ћерамида натурал боје. Радове изводи грађевинска фирма „НЕИМАРИ“ д.о.о. Сарајево.