новембар 22, 2023

Завод за заштиту споменика: Радна посјета Јајцу

Поступајући по Рјешењу Федералне управе за инспекцијске послове извршен је увид у стање објекта у Вароши, који је појединачни национални споменик, а због неодржавања и некориштења представља опасност по грађане и материјална добра. Објекат се не користи дуго времена и долази до урушавања крова. Због нарушене статике крова, бондручни зидови испадају из вертикалности и теже паду.

Објекат „Зграда ШИПАД“, национални споменик, напуштен дуги низ година, налази се у лошем стању. Урушава се кров и међуспратне конструкције пропадају. Зидови су изведени у бондруку са испуном од камена гдје су главни елементи дрвеног бондрука или временом нестали или у дубокој фази труљења и не испуњавају своју конструктивну улогу.

Обрушени оплатни зид западног бедемског зида Старог града Јајца још увијек није саниран. На састанку с директором Агенције упознати смо с покренутим процесом јавне набавке и да се очекује санирање у скором времену.