октобар 19, 2023

Завод за заштиту споменика: Пројекат обнове вањске столарије Деспића куће

У Деспића кући у Сарајеву, националном споменику Босне и Херцеговине, одржан је састанак представника Завода за заштиту споменика у саставу Федералног министарства културе и спорта, Кантоналног Завода за заштиту културно – историјског и природног наслијеђа Сарајево и Музеја Града Сарајева те чланова тима компаније која ће изводити радове, удружења Асоцијације за интеркултуралне активности и спашавање наслијеђа у БиХ и Фондације локалне демократије.

Том приликом, извођач је представио примјерак једне позиције вањског „кутијастог“ дрвеног прозора који је израђен по узору на постојећи, те је након финалних упута озваничен почетак радова. Израду вањске столарије финансијски је подржала Европска Унија.

У периоду 2000. – 2006. год. извршена je цјеловита рестаурација и конзервација објекта Деспића куће према пројекту Завода за заштиту културно историјског и природног наслијеђа БиХ аутора Хаџић Азре, Нинковић Александра и Хашимбеговић Емине.

Фото: Ламија Лешо и Азра Туновић: