новембар 22, 2023

Завод за заштиту споменика: Обилазак Старог града Бјелај у Босанском Петровцу

На позив Опћине Босански Петровац у пратњи Начелника и представника надлежних служби Опћине извршен је обилазак Старог града Бјелај ради увида у његово стање. Том приликом дате су препоруке и понуђена стручна помоћ у реализацији планираних пројеката на конзерваторско-рестаураторским радовима и ревитализацији комплекса.