новембар 28, 2023

Завод за заштиту споменика: Надзор над новом фазом радова на објекту Врхбосанског богословног сјеменишта

Завод за заштиту споменика врши стручни козерваторски надзор над извођењем радова текућег одржавања фасада објекта Врхбосанског богословног сјеменишта. Радови се изводе у фазама, у складу с финансијским могућностима. Тренутно је у току извођење радова на дијелу западне фасаде (анекс – дограђени дио). Све се изводи у складу са смјерницама Завода за заштиту споменика, а посебна пажња је посвећена изради декоративних елемената фасаде.

Претходно су изведени радови текућег одржавања на јужној фасади, дијелу западне и већем дијелу источне фасаде. Радове изводи грађевинска компанија “НЕИМАРИ” д.о.о. Сарајево.