септембар 5, 2023

ВАЖНО ОБАВЈЕШТЕЊЕ за апликанте на конкурсе за избор корисника средстава Фондације за кинематографију за позиције суфинансирања филмских пројеката за 2023. годину и за избор корисника средстава Фондације за кинематографију за позиције суфинансирања комплементарних дjелатности за 2023. годину

Обавјештавају се апликанти на конкурсе Фондације за кинематографију да је Влада Федерације БиХ дана 24. августа 2023. године усвојила Одлуку о поништавању Одлуке Управног одбора Фондације за кинематографију о избору корисника средстава Фондације за кинематографију за позиције суфинансирања филмских пројеката 2023. годину и Одлуку о поништавању Одлуке Управног одбора фондације за кинематографију о избору корисника средстава Фондације за кинематографију по проведеном Јавном позиву за избор корисника средстава Фондације за кинематографију за позиције суфинансирања комплементарних дjелатности за 2023. годину.

Odluka-FP

Odluka-KD

Неодложивост извршења одлука Владе Федерације БиХ дефинисана је актом број 03-30-974-1/2023 од 1. 9. 2023. године.

Urgencija premijera, 1.9.2023