мај 9, 2024

VAŽNA INFORMACIJA: Додатна појашњења апликантима за подношење пријава на Јавни позив за финаcирање пројеката и програма из средстава дијела прихода остварених у Буџету Федерације Босне и Херцеговине темељем накнада за приређивање игара на срећу:

VAŽNA INFORMACIJA: Додатна појашњења апликантима за подношење пријава на Јавни позив за финансирање пројеката и програма из средстава дијела прихода остварених у Буџету Федерације Босне и Херцеговине темељем накнада за приређивање игара на срећу:

– Удружења грађана и хуманитарне организације регистроване у 2024. години немају право аплицирања;

– Доказ да одговорно лице корисника средстава није осуђивано за кривична дјела, осим за кривична дјела из области саобраћаја – Увјерење из МУП-а (оригинал или овјерена копија у опћини или нотарском уреду) не смије бити старије од шест мјесеци;

– Средства ће бити додјељена у распону од:

4.000,00 КМ до 15.000,00 КМ за област „Промовирање културе“,

4.000,00 КМ до 20.000,00 КМ за област „Промицање развоја професионалног и аматерског спорта с циљем повећања средстава фонда за награђивање за истакнуте спортске резултате“.