јул 19, 2023

РЕЗУЛТАТИ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ОДАБИР ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА КОЈИ ЋЕ СЕ СУФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ У 2023. ГОДИНИ

Одлуке о додјели средстава утврђених у Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2023. годину према трансферима:

  1.  Transfer za institucije nauke i kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu
  2. Transfer za kulturu od značaja za Federaciju BiH
  3. Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa 
  4. Transfer za sport od značaja za Federaciju BiH

Tačka 1 – Sufinansiranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata

Tačka 2 – Djelatnosti sportskih saveza konstituiranih na nivou BiH i FBiH

Tačka 3 – Sufinansiranje sportskih saveza i klubova osoba sa invaliditetom

  1. Transfer za mlade

ВАЖНА ОБАВИЈЕСТ:

Сви апликанти који су добили износ средстава мањи од износа наведеног у апликацијском обрасцу дужни су до петка, 21.7.2023. године, доставити ревидиран буџет на е-маил адресу Министарства уред@фмкс.гов.ба у складу с одобреним средствима. Обавезно у предмету/субјецту нагласити о којем је трансферу ријеч.

Апликанти не смију додавати нове буџетске тачке. Средства могу реалоцирати (смањити или повећати) у складу с предложеним буџетским тачкама.