март 25, 2024

Редовни конзерваторски радови Завода за заштиту споменика

Конзерваторски надзор над извођењем радова на фасади објекта

 

Према стручном мишљењу које је одобрио Завод за заштиту споменика број: 07-36-4-2448-1/Џ.Ш. од 9.5.2023.године за радове текућег одржавања уличне фасаде стамбено-пословног објекта у улици Сафвет-бега Басагића бр.2 у Сарајеву, стручни тим Завода за заштиту споменика у саставу Федералног министарства културе и шпорта је у сурадњи са службом за урбано планирање, инвестицијске, стамбене и комуналне послове града Сарајева и Извођачком фирмом Неимари д.о.о. из Сарајева крајем листопада отпочео горе наведене радове.

Стручност, искуство и одговорност судионика уз добре временске увјете су допринијели да се радови одвијају без прекида, према договореној динамици и у заданим роковима. Објекат је завршен 25.12. 2023.године.

 

 

 

Редован конзерваторски надзор над извођењем радова на фасади објекта „Беледије“

 

У протеклом раздобљу рујан – просинац 2023. године, стручни тим Завода за заштиту споменика вршио је редовит стручни конзерваторски надзор на радовима санације и рестаурације источне фасаде на објекту Беледије у улици Бродац број 2 у Сарајеву у склопу којег су ријешени сви непредвиђени и неочекивани проблеми који пројектом и предмјером нису третирани, а специфични за радове рестаурације на значајним хисторијским објектима који имају статус националног споменика. Радови на објекту Беледије су у завршној фази. На источној фасади су завршени радови на бојењу фасаде, вијенаца, декоративних елемената и украса. Радови бојења фасаде и лименог покрова на западној фасади су у завршној фази. На јужној фасади објекта је подигнута скела и завршени су радови обијана постојећих малтера. Упоредо с тим радовима је урађена санација вијенаца и декоративне пластике.  Тренутно се наноси нови малтер и подлога за фасаду.

Одлични временски увјети за ово доба године су допринијели да се радови одвијају према договореној динамици и без прекида.

 

Редован конзерваторски надзор над извођењем радова на фасади објекта у улици Мула Мустафе Башескије број 50 у Сарајеву

 

Завод за заштиту споменика је стручним мишљењем бр: 07-36-4-5026/22. Џ.Ш.А.А. 21. 7. 2022. године одобрио радове санације и текућег одржавања на објекту у власништву Исламске заједнице у Босни и Херцеговини, смјештеном у улици Мула Мустафе Башескије 50 у Сарајеву. Еклектистички објекат спратности  П+1 из аустро-угарског раздобља са елементима сецесије (улазна трокрилна врата са надвратком, ограда од кованог жељеза) тренутно није у функцији.

Предмјером радова предвиђени су детаљно и темељно санирање и модернизација  свих инсталација у објекту као и новоинсталирање машинских инсталација гријања, хлађења и вентилирања објекта. У архитектонском дијелу пројекта предвиђена је измјена комплетне унутрашње и вањске столарије с нагласком да се вањски дио столарије ради од пуног дрвета, а све према затеченим узорцима. Предвиђена је рестаурација и ново бојење сјеверне уличне фасаде и детаљна рестаурација дрвене терасе на западној фасади објекта. Из достављене документације није видљива промјена вертикалних и хоризонталних габарита објекта.

Власник објекта, Исламска заједница у Босни и Херцеговини, потписала је уговор о извођењу радова са извођачком фирмом Неимари из Сарајева. У току су радови на организацији градилишта. Стручни тим Завода ће вршити повремени конзерваторски надзор како би својом стручношћу, искуством и адекватним приједлозима допринио да се овај значајан објект уради према правилима службе заштите.

 

 

Завод за заштиту споменика: Санација фасада објеката у ужој језгри града Сарајева

 

Град Сарајево је путем службе за урбано планирање, инвестицијске, стамбене и комуналне послове града Сарајева у раздобљу 2022/2023. године започео с имплементацијом пројектне документације која се односи на санацију фасада објеката из аустро-угарског раздобља у ужој градској језгри града Сарајева.

Служба је осигурала пројектну документацију за осам објеката који се налазе улици Маршала Тита, Прушћакова те два објекта у улици Бродац од 2-6.

На достављену пројектну документацију санација фасада, које су урадиле лиценциране фирме за израду пројеката заштите, конзервације и рехабилитације националних споменика, Завод за заштиту споменика издавао стручно мишљење и вршио стручни надзор.

Стручи тим Завода је  кроз стручна мишљења, конзерваторски надзор и уговорене радове инзистирао на извођењу неких неопходних радова у самом процесу санације фасада како би се бојама фасада продужио вијек трајања и нагласила њихова естетика и богатство.

 

 

 

Замјена дашчаног покрова од шиндре и бојење свих дрвених елемената на софама Џамије у Краљевој Сутјесци

 

Меџлис Исламске заједнице Какањ је у студеном 2023. године својим средствима, а према предмјеру радова који је урадио стручни тим Завода за заштиту споменика, приступио замјени дотрајалог покривача од дрвене шиндре и свих слојева вентилирајућег крова укључујући измјену оштећених дијелова конструкције усљед дјеловања атмосферилија, кровне љепенке и летви на које се куца шиндра. Шиндра је И класе ручно цијепана и осушена до потребне влажности. Прије уградње је офарбана у два слоја у одговарајућем омјеру садолина у боји ораха и ебановине. Након уградње шиндре извршено је завршно фарбање. Сви дрвени елементи улазних софа на џамији као И дрвена мунара су ручно и машински очишћени и наново офарбани двокомпонентним полуеретанским безбојним мат лаком.