Пристигли захтјеви за слободан приступ информацијама у периоду април – јуни 2023. године: ZOSPI april – juni 2023. godine

Пристигли захтјеви за слободан приступ информацијама у периоду јули – септембар 2023. године: ZOSPI juli – septembar 2023. godine

Пристигли захтјеви за слободан приступ информацијама у периоду октобар – децембар 2023. године: ZOSPI oktobar – decembar 2023. godine

Пристигли захтјеви за слободан приступ информацијама у периоду јануар – март 2024. године: ZOSPI januar – mart 2024. godine

Пристигли захтјеви за слободан приступ информацијама у периоду април – јуни 2024. године:  ZOSPI: april – juni 2024. godine