март 27, 2024

Одржано стручно усавршавање из области превенција корупције “Систем координације борбе против корупције у БиХ”

Представнице Федералног министарства културе и спорта Сања Арнаутовић и Бериса Меховић учествовале су у програму стручног усавршавања из области превенција корупције “Систем координације борбе против корупције у БиХ” који се одржао 22. марта 2024. године у Сарајеву, у организацији Агенције за државну службу Федерације БиХ у сарадњи с ОСЦЕ Мисијом у БиХ.

Програм је био намијењен државним службеницима у органима државне службе у Федерацији БиХ с циљем стицања нових знања о систему координације борбе против корупције у Босни и Херцеговини.

Учесницима програма су путем визуалне презентације представљени садржаји који се односе на сам појам координације и успостављање система борбе против корупције у БиХ те нормативни и институционални оквир односно улога антикорупцијских тијела у систему борбе против корупције. Поред предавања, учесници/е су путем практичних вјежби, рада у групама и дискусије, имали прилику провјерити стечено знање у овој области.