јул 21, 2023

ОБАВИЈЕСТ

АПЛИКАНТИ КОЈИ СЕ НЕ НАЛАЗЕ НА ТАБЕЛИ ФОРМАЛНО-ПРАВНО НЕИСПРАВНИХ АПЛИКАЦИЈА НИТИ НА ЛИСТИ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА ЈАВНОГ ПОЗИВА У 2023. ГОДИНИ, НИСУ ОСВОЈИЛИ ДОВОЉАН БРОЈ БОДОВА И НИСУ СТЕКЛИ УВЈЕТЕ ДА СЕ НАЂУ НИТИ НА ЈЕДНОЈ НИТИ НА ДРУГОЈ ЛИСТИ.