Б И О Г Р А Ф И Ј А

Сања Влаисављевић рођена је у Сарајеву гдје је стекла диплому професорице филозофије  и социологије на Филозофском факултету Универзитета у Сарајеву након чега је на истом факултету магистрирала и докторирала. Доцентица је на Филозофском факултету Свеучилишта у Мостару на одсјеку за Политологију Филозофског факултета. Радила је као професорица филозофије, логике и социологије у Другој гимназији у Сарајеву и преко двадесет година била директорица Центра за културу дијалога. Радила је као савјетница за културу, спорт, образовање, знаност и младе у кабинету министрице цивилних послова БиХ. Била је чланица бројних управних одбора из области културе и културе дијалога, а тренутно је чланица Координацијског тијела за међукантоналну сарадњу на подручју очувања и заштите културно-историјског наслијеђа при Главном вијећу Хрватског народног сабора (ХНС). Ауторица је двадесет и двије књиге и уџбеника из области филозофије, политологије, културе дијалога, дебате, делиберације, улоге јавног ума у друштву и критичког мишљења. Ауторица је девет монографија, приручника, публикација и зборника те уредница једног знанственог зборника. Ауторица је знанствених текстова у индексираним часописима. Ауторица је преко 500 колумни посвећених анализи актуалних политичких питања, критичком промишљању и борби против говора мржње и хушкачког језика. Редовита је судионица међународних научних конференција у Неуму. Координирала је стотине међународних и бх. пројеката посвећених култури дијалога, реторици, дебати, људским правима, малољетничком пријеступништву, младима и другима те сценаристица преко 500 дебатних ТВ емисија посвећених младима и актуалним друштвеним темама. Организаторица је свјетског натјецања у дебати за што је добила потпору свих надлежних државних тијела и високо признање Свјетске дебатне асоцијације. Одржала је бројна предавања на међународним и бх. скуповима. Организаторица је  бројних јавних дебата и округлих столова, а посебно су значајне дебате посвећене актуалним политичким темама и малољетничком пријеступништву. Добитница  је бројних признања, плакета и награда међу којима су најважније оне које се односе на афирмацију мира у послијератном раздобљу, допринос оснаживању регионалне сарадње кроз дебату, награде Жена године у образовању, Хелсиншког комитета због промоције и заштите људских права, као и признања Свјетске дебатне асоцијације за допринос развијања дебатних вјештина у свијету и бројне друге. За претходни рад добила је подршку свих надлежних институција за културу и образовање унутар БиХ као и бројних међународних што је њеним активностима дало посебну тежину.

Е-маил: Sanja.Vlaisavljevic@fmks.gov.baured@fmks.gov.ba

Телефон: +387 33 25 41 03

Фаџ: + 387 33 25 41 51