фебруар 26, 2024

Министрица Сања Влаисављевић за Фену: Новим законима у ФБиХ неопходно уредити статус врхунских спорташа

Федерална министрица културе и спорта Сања Влаисављевић изјавила је у разговору за Фену да Федерација БиХ тренутно нема никакав законски оквир како би око 50 врхунских спорташа из овог ентитета, који су категоризирани као заслужни спорташи, а имају навршених 40 година живота, добили адекватан статус и остварили право на мировину.

Због те чињенице, у програму Владе Федерације БиХ планирано је доношење Закона о доживотној мјесечној накнади заслужним спорташима у Федерацији БиХ.

– Наиме, освајачи медаља с Олимпијских игара, свјетских и еуропских првенстава који су настањени у Федерацији БиХ немају статус какав заслужују, те је то законски потребно регулирати. Зато је предложено доношење наведеног закона, по којем се под заслужним спорташима сматрају спорташи који су остварили значајне шпортске резултате и освојили неко од прва три мјеста на Олимпијским и Параолимпијским играма, свјетском или еуропском првенству – рекла је Влаисављевић.

Такођер, заслужни спорташи били би и „они који су значајне спортске резултате остварили као репрезентативци бивше Југославије (СФРЈ) уколико су држављани БиХ са сталним пребивалиштем на територију Федерације и уколико по основу спортских резултата не примају било какве накнаде у земљама бивше Југославије или било које разине административног организирања у БиХ“.

– Према закону који би се требао донијети износ доживотне мјесечне накнаде израчунавао би се тако што би се утврђени коефицијент множио с износом просјечне мјесечне плаће у ФБиХ. Коефицијенти су различити за Олимпијске игре, Свјетско првенство, Еуропско првенство те Параолимпијске игре – навела је Влаисављевић, те истакла да би за проведбу закона на годишњој разини било потребно осигурати 800.000 КМ у федералном прорачуну.

Нацрт закона је усвојен у Заступничком дому Парламента Федерације БиХ

Додала је да је пракса у Републици Српској од 2011. године да мјесечна накнада износи око 2.000 КМ.

Нацрт закона је усвојен у Заступничком дому Парламента Федерације БиХ, те се нада да ће то исто учинити и Дом народа на некој од наредних сједница како би закон могао бити упућен у јавну расправу.

– Онда би на темељу израђеног приједлога добили ваљан закон, којим би се ријешио статус спорташа у Федерацији, а за све њих то би била мотивација више за постизање врхунских резултата – увјерена је министрица.

Као још један од проблема у области спорта наводи да се у пракси показало да постоји одређени број спортских организација, клубова и савеза који не обављају спортске дјелатности, односно активности сукладно циљевима због којих су основани.

То су, наглашава, прије свега дјелатности од јавног интереса које обухваћају: обучавање за бављење спортским активностима, организирање и провођење спортских припрема, односно тренинга, судјеловање у спортским натјецањима, организирање спортских приредби, организирање и провођење спортске активности.

– Евидентно је да ту спада и отварање великог броја фитнесс центара, али нажалост, Федерално министарство културе и спорта није надлежно за регистрирање спортских клубова и удруга. Федерално министарство правде врши упис у Регистар удруга, упис промјена у Регистар, као и брисање из Регистра сукладно Закону о удругама и фондацијама и Закону о управном поступку. С те стране могу истаћи само да је очито како се у Федерацији отвара све већи број фитнесс центара, што говори и да се повећава број рекреативаца у различитим облицима тјеловјежбе. Због тога сматрам да би се одређеним законским рјешењем требало уредити рад фитнесс центара који ће дефинирати како и тко може отворити фитнесс центар, као и дефинирати минималне увјете простора за здраву индивидуалну и групну рекреацију – казала је Влаисављевић.

Она је препознала важност спорта и спорташа који представљају и промовирају Босну и Херцеговину пратећи рад сектора спорта у Министарству, у којем се проводе активности на унапређењу увјета за развој и бављење спортом те пружањем финанцијске потпоре пројектима у области спорта сукладно јавним позивима.

Очекује се већа потпору и стварање још бољих увјета за развој и бављење спортом

– У 2024. години очекујемо већу потпору и стварање још бољих увјета за развој и бављење спортом. У прорачуну Федералног министарства културе и спорта за ову годину дефинирани су капитални трансфери другим разинама власти и фондовима – изградња, адаптација и реконструкција шпортске инфраструктуре који износе 18.000.000 КМ – казала је.

У прорачуну ФБиХ за 2023. годину за изградњу спортске дворане Мостар и других спортских објеката у Граду Мостару издвојено је 6.500.000 КМ, а за изградњу базена у Мостару 8.000.000 КМ.

– Што се тиче проведених активности за изградњу базена, срушени су објекти и дијелови објеката на локацији, уређен је терен као припрема за радове. У овогодишњем прорачуну издвојено је 8.000.000 КМ за наставак активности у циљу изградње базена у Мостару. Проведене активности за изградњу спортске дворане у Мостару су: изведени радови ископа, уређење јаме, армирање и бетонирање подне плоче, рампе и дијела техничких просторија, те изведена адаптација ради промјене техничког рјешења носивог дијела конструкције (ступова) и извршено је бетонирање плоче – констатирала је.

Надаље, Сектор за спорт ради на потицању и промоцији развоја спорта, посебно код дјеце, студената и особа с инвалидитетом.

– Такођер, драго ми је да ово Министарство има прилику да континуирано суфинанцира пројекте удруга и клубова чији су чланови дјеца спорташи с неадекватним социјалним статусом – поручила је у разговору за Фену федерална министрица културе и спорта Сања Влаисављевић.

 

Преузето: Фена.ба