децембар 28, 2023

Министрица Влаисављевић потписала Уговоре о додјели средстава из капиталних трасфера с представницима Јавне установе за спорт, одмор и рекреацију Бихаћ, Дирекције за изградњу Културно спортског центра у Мостару, Опћине Стари Град Сарајево и Града Зенице

Министрица Сања Влаисављевић потписала је данас Уговоре о додјели средстава из капиталних трансфера са:

  • директором Јавне установе за спорт, одмор и рекреацију Бихаћ, Ермином Липовићем, за суфинансирање „Изградње спортско-рекреативног базена у Бихаћу“ у износу од 1.250.000 КМ,
  • директором Дирекције за изградњу Културно спортског центра у Мостару, Едином Прашом, за суфинансирање пројекта „Изградња базена Мостар“ за другу зраншу из 2023. године, у износу од 1.000.000 КМ,
  • шефицом Службе за социјалну заштиту, стамбене послове и друштвене дјелатности Града Зенице (у име градоначелника Фуада Касумовића) за суфинансирање пројекта „Изградња затвореног базена у Зеници – фаза И“, у износу од 500.000 КМ и
  • секретарком Органа државне службе у Опћини Стари Град Сарајево, Мирсадом Смајић (у име начелника Опћине Ирфана Ченгића) за суфинанцирање пројекта „Изградња базена на Бентбаши Сарајево“ у износу од 50.000 КМ.