октобар 27, 2023

Изјава о непостојању сукоба интереса према члану 52. Закона о јавним набавкама