новембар 2, 2023

Завод за заштиту споменика: Редован конзерваторски надзор над радовима реконструкције хотела Неретва у Мостару

Посљедња ИИИ фаза радова на обнови хотела “НЕРЕТВА” започела је средином 2023. године и трајаће до почетка 2025. године. Као и у претходне двије фазе, радове изводи грађевинска компанија „Грађевинар Фајић“ д.о.о. из Мостара, на основу пројектне документације израђене од стране фирме Група-Арх д.о.о. из Сарајева.

Хотел “Неретва”, данас национални споменик Босне и Херцеговине, био је изграђен у псеудомаурском стилу, крајем XИX стољећа. Претрпио је тешка оштећења у посљедњем рату због којих је досло до урушавања већег дијела објекта. Прве двије фазе обнове завршене су у периоду 2018-2019. године. Посебна пажња у овој фасади посвећена је сачуваним изворним структурама (запана фасада и источна “кула”) које су украшене богатом декоративном пластиком.

Фото: Мр. Ламија Абдијевић дипл. инг. арх.