новембар 21, 2023

Завод за заштиту споменика: Радна посјета Травнику

 

Завод за заштиту споменика извршио је увид у стање бедема Старог града након обрушавања зидног платна. У разговору с представницима Музеја Травник дате су упуте о начину хитне санације бедемског зида.

Поступајући по Рјешењу Федералне управе за инспекцијске послове, обишли смо зграду „Кореја“ која је предмет инспекцијског надзора. Зграда је напуштена и под утјецајем атмосферилија пропада и представља опасност за људе и материјална добра.

Хасанпашића кула показује озбиљне знакове пропадања. Дубоке пукотине у зидовима, бубрење зидног платна као и нестабилна круна представљају озбиљну пријетњу уз локалну цесту, а због својих габарита и магистралну цесту која је у непосредној близини.