Program utroška sredstava za 2021

Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (.pdf dokument - preuzimanje/download )

© 2019 Federalno ministarstvo kulture i sporta. Sva prava pridržana. Designed By ELUR d.o.o. Kiseljak