Oglasi

ENTER! TRENING OBUKE ZA OMLADINSKE RADNIKE

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena je informacija u vezi poziva na 4. izdanje treninga za omladinske radnike Enter! za period 2021-2022.

Ovaj dugoročni trening služi kao primjer obuke omladinskih radnika na evropskom nivou koja doprinosi kvaliteti, pristupu i raznolikosti omladinskog rada i njegovoj društvenoj i političkoj ulozi u rješavanju problema nasilja, diskriminacije i isključenosti s kojima se suočavaju mladi u ugroženim četvrtima.


Ciljana grupa treninga su mladi radnici (bez obzira na akademski ili profesionalni status, uključujući volontere) koji direktno rade s mladima u ugroženim četvrtima koji se susreću s isključenošću, diskriminacijom i nasiljem ili poteškoćama u pristupu socijalnim pravima.


Svi zainteresirani kandidati se pozivaju da se prijave putem interneta i poslati pismo preporuke do 5.jula 2021.godine. Pismo preporuke treba učitati na platformu ili poslati odvojeno e-poštom na

e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. do istog roka.

Više informacija o ovom programu možete naći na:
https://www.coe.int/en/web/enter/-/call-for-participants-the-new-enter-training-course

Poziv Vijeća Evrope za prijavu trenera na obuku 50/50

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljen je Poziv za prijavu trenera na obuku 50/50 koju organizuje Odjel za mlade Direktorata za opću upravu Vijeća Evrope.

Poželjno bi bilo da potencijalni kandidati posjeduje znanje o omladinskim politikama u Bosni i Hercegovini, stanju participacije mladih na lokalnom/entitetskom nivou, mogućnostima finansiranja omladinskog sektora i sl. Traže se tri trenera iz Bosne i Hercegovine koji bi učestvovali na pripremnom i evaluacijskom sastanku i obuci.

Svi sastanci i obuka održat će se u Evropskom centru za mlade u Strazburu, osim prvog pripremnog sastanka u julu, koji će se održati online. Održavanje obuke 50/50, pripremnog i evaluacijskog sastanka podložno je promjeni trenutne zdravstvene situacije povezane s pandemijom Covid-19. U slučaju da se obuka ne bude mogla održati uz fizičko prisustvo u Strazburu, bit će odgođena do 2022. godine.

Poziv za dostavu prijava je 07.06.2021. godine.

Više informacija o ovome takmičenju možete naći na web stranici:

http://www.mcp.gov.ba/data/Novi%20dokumenti/Word/call_for_trainers_-_50-50_BiH_Aug_2021_2781-4866-1507.1.doc

Nagrada Centra sjever-jug Vijeća Evrope

Federalnom ministarstvu kulture i sporta je, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena informacija o pozivu za dostavljanje nominacija za dodjelu Nagrade Centra sjever-jug Vijeća Evrope.

Nagradu, koja ove godine slavi svoje 26. izdanje, dodjeljuje Evropski centar za globalnu međuovisnost i solidarnost i Centar sjever-jug Vijeća Evrope a namjenjena je aktivistima, ličnostima i organizacijama ili institucijama prepoznatim po njihovom zalaganju za odbranu i promociju ljudskih prava, demokracije i vladavine prava, te razvoju interkulturalnog dijaloga, jačanju partnerstva sjever-jug i solidarnosti u skladu sa prioritetima i principima Vijeća Evrope.

Žiri za dodjelu nagrade Centra sjever-jug, sastat će se u posljednjem kvartalu 2021. godine da donesu odluku o dobitnicima nagrade za ovu godinu.

Nominacije za nagradu mogu se dostaviti putem online obrasca:

https://www.coe.int/en/web/north-south-centre/north-south-prize

 

Rok za dostavljanje nominacija je 15.septembar 2021. godine.

VIII Međunarodni sajam turizma i kulture u Ateni

Federalnom ministarstvu kulture i sporta je, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljen poziv za učešće na VIII Međunarodnom sajmu turizma i kulture u Ateni, koji će se održati  od 25. do 27. Novembra 2021. godine a koji se organizira pod pokroviteljstvom Ministarstva turizma Grčke i Odbora „Grčka 2021“.

 

Na Sajmu će biti promovirani svi turistički sektori, a posebno historijski i arheološki turizam a tokom trajanja Sajma, bit će organizirane međunarodne konferencije i drugi propratni događaji.

Muzeji i historijska područja iz bilo koje zemlje mogu sudjelovati kao izlagači, putem virtualnih, online štandova.

 

Više informacija o događaju i načinu apliciranja dostupno je na linku: https://aite.gr/en/

Poziv na Globalni događaj – Imagine 4.7 Projekta Bridge 47

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena je informacija u vezi poziva na prijavu učesnika na globalni događaj – Imagine 4.7 Projekta Bridge 47.

Mreža Bridge 47 okuplja nadahnute i nadahnute ljude iz cijelog svijeta i otvara im mogućnosti za razmjenu ideja, iskustava i najboljih praksi. Sastoji se od predstavnika organizacija civilnog društva i nevladinih organizacija, istraživača, kreatora politike, aktivista, poslovnih ljudi i nastavnika. Kroz mrežu ljudi iz ovih različitih područja mogu pronaći zajednički jezik i razmijeniti znanje.

Događaj će se održati online od 25 do 27 maja 2021. godine.

Svi zainteresirani učesnici trebaju ispuniti prijavni online obrazac i koji mogu naći na datom linku:

https://imagine47.bridge47.org/register/

Više informacija o ovom programu, kao i sve ostalo o datom programu mreži možete naći na linku:
https://imagine47.bridge47.org/

Poziv za učešće na natječaju Intercultural Achievement Award 2021

Federalnom ministarstvu kulture i sporta je, posredstvom Austrijskog kulturnog foruma Sarajevo (Austrijska ambasada Sarajevo), dostavljen poziv za učešće na natječaju Intercultural Achievement Award 2021 Saveznog ministarstva za evropske i međunarodne poslove Republike Austrije, koji nagrađuje uspješne, inovativne projekte iz oblasti interkulturalnog dijaloga, kako u Austriji tako i u inostranstvu.

Pravo učešća na ovom natječaju imaju neprofitne organizacije (uključujući nevladine organizacije, asocijacije, fondacije, obrazovne ustanove socijalnog karaktera ili vjerske organizacije), organizacije iz privatnog sektora, kao i pojedinci iz sfere civilnog društva. Prijava nije moguća vladinim, naučnim, istraživačkim i međunarodnim organizacijama.

Nagrade se dodjeljuju u slijedećim kategorijama:

 • Održivost/Sustainability: „Najbolji tekući projekat na temu

okoliša i interkulturalnosti“, nagrada u iznosu od 10.000 EUR

 • Aktualnost/Recent events: „Najbolji projekat vezan za

prioritetnu temu 2021. - pandemiju Covid-19“, nagrada u

iznosu od 6.000 EUR

 • Tehnologija/Technology: „Najbolja primjena tehnologije u

kontekstu interkulturalnog projekta“, nagrada u iznosu 6.000

EUR

 • Inovacija/Innovation: „Najinovativniji interkulturalni projekat“,

nagrada u iznosu od 6.000 EUR

 • Mediji/Media: „Najbolji medijski doprinos interkulturalnom

sporazumijevanju“, nagrada u iznosu od 6.000 EUR

Rok za prijavu je 6. juni 2021. godine.

Više informacija o događaju i načinu apliciranja može se dobiti putem kontakta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , facebook.com/Austrijski-kulturni-forum-Sarajevo 

Poziv na prijavu Enter! Poziv za stručnjake

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena je informacija u vezi poziva na prijavu učesnika na kurs Enter! Poziv za stručnjake.

 Odjel za mlade Vijeća evrope dostavilo je obavještenje sa pozivom strušnjacima da podrže provedbu Preporuke Enter! o pristupu socijalnim pravima mladih iz ugroženih zajednica. Osnivanje grupe stručnjaka direktan je nastavak revizije provedbe Preporuke koju je Zajedničko vijeće za mlade usvojilo 2020.godine

 Svi zainteresirani stručnjaci trebaju ispuniti prijavni poziv do 12.05.2021. godine i poslati ga zajedno sa ažuriranom biografijom na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Više informacija o ovom programu, aplikacijski obrazac kao i sve ostalo o programu mreži možete naći na linku: https://consiglionazionale-giovani.it/wp-content/uploads/2021/04/Call-for-expert-group-to-support-local-authorities-in-implementing-Enter-Rec.docx

Poziv za učešće na međunarodnom kampu za mlade u Antaliji (Turska) u okviru Procesa saradnje u jugoistočnoj Europi (SEECP)

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, je od strane Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine dostavljen poziv za učešće na međunarodnom kampu za mlade u Antaliji u okviru  Procesa saradnje u jugoistočnoj Europi (SEECP) u junu 2021. godine.


Ministarstvo za mlade i sport Republike Turske će organizovati okupljanje mladih od 18 do 22 godine starosti iz zemalja članica SEECP-a. Boravak u kampu će biti organizovan u dva termin, i to od 7. do 12. juna za 50 mladića i od 16 do 21. juna 2021.godine za 50 djevojaka.

Troškove međunarodnog prijevoza sudionika snose ministarstva nadležna za mlade zemlja SEECP-a.

Sve ostale informacije i prijave za sudjelovanje možete dostaviti na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije do 7. maja 2021. godine

Poziv za učešće na 52. Međunarodni susret djece Europe „Radost Europe“

Federalnom ministarstvu kulture i sporta je, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljen poziv za učešće na 52. Međunarodnom susretu djece Europe „Radost Europe, koji će se održati od 2. do 5. septembra 2021. godine u Beogradu, u organizaciji Gradske uprave grada Beograda.

Događaj se planira održati uživo ili u online formi, ovisno o aktualnoj epidemiološkoj situaciji izazvanoj Covid-19.

Poziv za učešće namijenjen je zainteresiranim dječijim umjetničkim školama, kulturnim centrima, klubovima i ansamblima u grupama do najviše 15 djece, uzrasta od 7-14 godina. Ako se manifestacija bude održavala uživo, smještaj za djecu je osiguran u obiteljima kod njihovih vršnjaka iz beogradskih škola, a troškove putovanja snose sami sudionici. Ukoliko se događaj bude održao online, odabrane grupe poslat će snimke svojih nastupa i poruke djece Europe u video formatu.

Više informacija o događaju i načinu apliciranja dostupni su na linku www.dkcb.rs/radost-evrope/ a popunjeni aplikacijski formular potrebno je dostaviti na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., najkasnije do 1. travnja 2021. godine

Međunarodni dječiji likovni konkurs – Mali bitoljski Montmartr 2021.

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena je informacija u vezi s tradicionalnom dječijom likovnom manifestacijom  “Mali bitoljski Montmartr”, koja se svake godine u periodu od 23. do 30. 05. održava u Bitolju, Sjeverna Makedonija.

Djeca i mladi u dobi od 4 do 20 godina se mogu prijaviti za učešće u likovnoj koliniji i izložbi koje se organiziraju u okviru ove manifestacije i to najkasnije do 20. 02. 2021. godine. Teme, materijali i tehnike su slobodni.

Detaljnije informacije o navedenom likovnom konkursu nalaze se na web stranici: www.smallmontmartreofbitola.com

Poziv za ideje i nagradno takmičenje: Aktivni mladi građani za održivi razvoj na područjima Srednjoeuropske i Jadransko - jonske inicijative

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena je informacija o pozivu za sudjelovanje mladih na nagradnom takmičenju za prijavu ideja i sudjelovanje u nagradnom takmičenju, čiji je cilj da se potaknu mladi na području CEI (Srednjoeuropska inicijativa) i JJI (Jadransko – jonska inicijativa) u okviru Programa UN-a 2030. godine za održivi razvoj.

Poziv će biti objavljen u ponedjeljak 01. 02. 2021. godine u 8:00 sati po srednjoeuropskom vremenu. Nagrade u iznosu od 20.000,00 eura bit će dodijeljene za najbolje ideje.

Rok za prijavu je srijeda 31. 03. 2021. godine u 23:59 sati.


Detaljne informacije o pozivu možete pronaći na internet stranici: https://www.cei.int/active-young-citizens-for-sustainable-development-in-cei-and-aii-areas-call-for-ideas-and-award

Sve upite u vezi datog poziva možete slati na e-mail adresu i to na engleskom jeziku: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Poziv za prijave za privremeni premještaj zaposlenika u Vijeću Europe

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena je informacija o pozivu za prijave za privremeni premještaj zaposlenika u Vijeće Europe, u trajanju od minimalno godinu dana do maksimalno tri godine.

Poziv se odnosi na poziciju Programski službenik u Odjelu za obrazovanje i obuku Odjela za mlade, koji bi trebao doprinjeti planiranju, upravljanju i provođenju aktivnosti Vijeća Europe u Programu „Mladi za demokratiju“, a naručito aktivnosti koje su u vezi s programima bilateralne saradnje i akcijskim planovima Vijeća Europe.

Osnovni uvjet za prijavu je:

 • Posjedovanje diplome o završenom stepenu drugog ciklusa studija po mogućnosti iz područja obrazovanja, političkih nauka, međunarondih odnosa, rada u zajednici i sa mladima ili drugim društvenim ili humanističkim naukama;
 • Minimalno 2 godine dokazanog profesionalnog iskustva u području javnih politika ili u programima omladinskih politika uključujući međunarodnu/europsku saradnju;
 • Posjedovanje dobrih komunikacijskih vještina uz izvrsno posjedovanje engleskog jezika, dobro radno poznavanje ruskog jezika i poželjno znanje francuskog jezika;
 • Državljanstvo jedne od 47 država članica Vijeća Europe.

Krajnji rok za prijavu kandidata je 07. 02. 2021. godine, a više informacija  možete pronaći na web stranici:

https://www.coe-recruitment.com/JobDetails.aspx?vacancyID=1764&Lang=En

Poziv za učešće na Međunarodnom filmskom festivalu u Odenzeu ''OFF 21'', Danska

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena je informacija o pozivu za učešće na Međunarodnom filmskom festivalu pod nazivom ''OFF 21'', koji će se održati od 30. 08. do 05. 09. 2021. godine u Odenzeu (Danska).

OFF je festival alternativnog filma koji se održava od 1975. godine, koji podržava i slavi kratkometražne filmove svih žanrova. U 2021. godini na ''OFF 21'' za učešće se pozivaju filmovi svih žanrova sa trajanjem od 30 minuta, a čija produkcija je iz 2020. i 2021. godine.

Rok za prijavu na festival je 01. 04. 2021. godine, a konačni izbor održat će se u mjesecu maju 2021. godine.

Detaljnije informacije o navedenom događaju, kao i način registracije, nalaze se na linku: https://filmfreeway.com/OdenseInternationalFilmFestival

Poziv za učešće na Festivalu lutkarske umjetnosti, Tunis

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena je informacija o pozivu za učešće na Third Carthage Days of Puppet Art Festival, odnosno, Festivalu lutkarske umjetnosti koji će se održati u periodu od 19. do 26. 03. 2021. godine u Tunisu. Poziv je upućen bosanskohercegovačkim pozorišnim ansamblima.

Organizatori Festivala snose troškove smještaja i unutrašnjeg transporta dok učesnici snose troškove međunarodnog transporta.

Detaljne informacije o navedenom festivalu nalaze se na linku: http://jamc.centremarionnette.tn

Poziv za učešće na Međunarodnom takmičenju za originalnu muzičku kompoziciju

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena je informacija o pozivu za učešće na Međunarodnom takmičenju pod nazivom ''Čarobna gora'' koje po prvi put organizira udruženje ''Parco delle cinque vette'' (Park pet vrhova) iz Italije.

Potrebno je da potencijalni kandidati za učešće komponuju originalno muzičko djelo za berkandeon, novi muzički instrument koji se ručno izrađuje u Republici Italiji, a spoj je elemenata harmonike i bandoneona. Kompozicije također trebaju biti inspirisane romanom Tomasa Mana ''Čarobna gora''.

Krajnji rok za slanje kompozicija je 28. 02. 2021. godine.

Detaljne informacije, uvjeti za učešće kao i formulari za prijavu nalaze se na linku: https://virtualbigband.wixsite.com/montagna-incantata

UNESCO - Poziv za dostavljanje prijava za sudjelovanje u Regionalnom pilot tečaju o interpretativnom planiranju na lokalitetu svjetske baštine u Europi-WH-Interp

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena je informacija u vezi sa UNESCO pozivom za dostavljanje prijava za sudjelovanje u Regionalnom pilot tečaju o interpretativnom planiranju na lokalitetu svjetske baštine u Europi-WH-Interp.

Tečaj interpretativnog planiranja na lokalitetima svjetske baštine je pilot inicijativa koju je razvio UNESCO, putem svog Regionalnog ureda za znanost i kulturu u Europi, uz tehničku potporu Interpret Europe Asocijacije i drugih stručnjaka u području svjetske baštines s ciljem veće integracije perspektive održivog razvoja u upravljanju lakalitetima svjetske baštine kroz efikasniju interpretaciju baštine baziranu na sudjelovanju lokalne zajednice.

Poziv za prijavu za sudjelovanje u WH-Interp natječaju je otvoren za: osoblje tijela koja upravljaju lokalitetima svjetske baštine, pojedince ili kompanije koje su aktivne u prezentaciji tumačenju baštine, poput turističkih vodiča, izdavačke industrije, vlasnika nekretnina, te predstavnike organizacija civilnog društva (predstavnici zajednica, lokalnih udruga, nevladinih organizacija, itd.).

Rok za prijavu je 31. 01. 2021. godine

Kompletna informacija o uvjetima i načinu prijave dostupna je na sljedećem linku: https://en.unesco.org/news/call-applications-pilot-regional-course-interpretative-planning-world-heritage-properties

Poziv na Skup evropskih istraživača za mlade (Pool of European Youth Researchers – PEYR)

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena je informacija Zajedničkog vijeća za mlade o tome da je Partnerstvo Evropske komisije i Vijeća Evrope u oblasti mladih produžilo poziv za dostavljanje prijava za slijedeću Bazu evropskih istraživača za mlade (Pool of European Youth Researchers - PEYR).

Detaljne informacije o ovom pozivu i aplikacijski obrazac možete pronaći na internet stranici: https: //www.mladibl.com/?p=4406

Poziv Evropskog upravnog odbora za mlade (CDEJ) za dostavu prijava za aktivnosti koje će se održati u saradnji sa Evropskim omladinskim centrima u 2. semestru 2021. godine

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena je informacija u vezi poziva Evropskog upravnog odbora za mlade (CDEJ) za dostavu prijava za aktivnosti koje će se održati u saradnji sa Evropskim omladinskim centrima u 2. semestru 2021. godine.

Program rada za 2021. godinu će se provoditi prema očekivanim rezultatima kojima će odluku donijeti Zajedničko vijeće za mlade za dvogodišnje razdoblje 2020 - 2021. Trebaju se dostaviti prijedlozi za aktivnosti koje spadaju u slijedeće očekivane rezultate:

Očekivani rezultati 1: Mladi koji prisustvuju svojim pravima i zagovaraju ljudska prava i obrazovanje o građanstvu;

Očekivani rezultati 2: Učešće mladih i omladinski rad. Jedna sesija o političkom učešću mladih i slobodi udruživanja, jedna studijska sesija o učešću mladih na osnovu revidirane Evropske povelje o učešću mladih u lokalnom i regionalnom društvu i jedna studijska sesija o kvaliteti i metodologiji neformalnog obrazovanja u aktivnostima omladinskih organizacija.

Očekivani rezultati 3: Inkluzivna i mirna društva kroz dvije sesije o rodnoj ravnopravnosti s međusekcijskim pristupom; dvije studijske sesije o učešću romske omladine s intersekcijskim pristupom i dvije studijske sesije o socijalnoj inkluziji izbjeglica i migranata.

Omladinske organizacije i mreže koje namjeravaju da se prijave na studijsku sesiju iz 2. semestra 2021. godine trebaju poslati svoje prijave do 15. 10. 2020. godine na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Više informacija o ovoj aktivnosti možete naći na
https://www.coe.int/en/web/youth/-/call-for-activities-to-be-held-in-co-operation-with-the-european-youth-centres-in-strasbourg-and-budapest-2nd-semester-2021

Prijavni obrazac možete preuzeti na sljedećem linku:

https://rm.coe.int/application-form-study-sessions-2021-2/16809f6588&format=native

Poziv na seminar “Novi izazovi i mogućnosti za inovativne omladinske servise - Uloga evropske omladinske kartice u promoviranju prava mladih u eri nakon pandemije COVID-19”

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljen je poziv za seminar “Novi izazovi i mogućnosti za inovativne omladinske servise – Uloga evropske omladinske kartice u promoviranju prava mladih u eri nakon pandemije COVID-19”.

Seminar je dio službenog programa grčkog predsjedavanja Odborom ministara i uslijedit će nakon 130. zasjedanja Odbora ministara Vijeća Evrope, koje će se održati u Atini 04. 11. 2020. godine.

Seminar će ponuditi prostor za kreatore politika, praktičare, istraživače, omladinske nevladine organizacije i organizacije u sklopu Evropske asocijacije omladinske kartice (EYECA) da raspravljalju o glavnim izazovima i mogućnostima u vezi sa omladinskim radom, servise za mlade i prava mladih u kontekstu javnozdravstvene krize izazvane pandemijom COVID-19.

Gosti će imati priliku da razgovaraju o pitanjima izrada politika i razmjenjuju dobre prakse, kao i da analiziraju uticaj pandemije na evropski omladinski sektor. Razmatrat će se različiti načini na koje se digitalni alati i umjetna inteligencija mogu koristit za pružanje kvalitetnih usluga mladima i pomoći im u zaštiti njihovih prava.

Rok za prijavu na seminar je 20. 09. 2020. godine.

Više informacija o ovome takmičenju kao i prijavu na seminar možete naći na web stranici: https://www.coe.int/en/web/youth/-/call-for-participants-seminar-new-challenges-and-opportunities-for-innovative-youth-services-the-role-of-the-european-youth-card-in-promoting-the-righ

TEČAJ O OSNOVAMA OMLADINSKOG RADA – Poziv za prijavu

Federalnom ministarstvu kulture i sporta je od strane Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine dostavljen poziv za prijavu na tečaj o osnovama omladinskog rada.

Parterstvo između Europske komisije i Vijeća Europe za područje mladih pokreće svoj masovni otvoreni online tečaj o osnovama omladinskog rada  (Massive Open Online Course on Essentials of Youth Work). Tečaj počinje 01. rujna 2020. godine, besplatan je i otvoren za sve zainteresirane.

Cilj tečaja je da polaznike nauči “osnovama” omladinskog rada (konceptima i definicijama, oblicima, praksama, pristupima, ciljevima, akterima na europskoj i nacionalnoj razini), razvije njihovo razumjevanje o tome kako se pruža potpora omladinskom radu i razmjena praksi u području omladinskog rada širom Europe.

Više informacija možete dobiti na sljedećem linku: undefined

Prijava za Europsku sedmicu sporta

logo europska komisija15965381271364202948251534138962

 

Poziv za sudjelovanje na Europskom tjednu sporta pod sloganom #BeActive 2020

        Europski tjedan sporta je inicijativa Europske komisije koja ima za cilj podizanje svijesti o važnosti sporta i tjelesne aktivnosti građana. U obilježavanju Europskog tjedna sporta, zajedno sa zemljama okruženja, treću godinu zaredom sudjeluje i Bosna i Hercegovina kao članica Zapadnog  Balkana. Tjedan se održava svake godine od 23. do 30. rujna u cijeloj Europi i predstavlja jednu od najvećih sportskih incijativa u svijetu. Ovom prilikom vas pozivamo da dobrovoljno učestvujete i date svoj doprinos u obilježavanju Europskog tjedna sporta pod sloganom #Beactive. Na taj način promoviramo sport i njegovu ulogu u očuvanju zdravlja, koja je naročito došla do izražaja kada je veći dio stanovništva bio prisiljen biti u kućnoj izolaciji sa ograničenim vanjskim aktivnostima. U tom trenutku je pokrenuta #BeActiveathome kampanja, koja prati ovogodišnji Europski tjedan sporta, kao pokretač za očuvanje tjelesnog i mentalnog zdravlja.

Prilikom obilježavanja Europskog tjedna sporta u Federaciji BiH, pozivamo sportske klubove i organizacije, općine i gradove, tvrtke s područja Federacije BiH kao i pojedince i javne osobe da se pridruže manifestaciji, te da svojim učešćem potaknu na aktivnost i primjerom ukažu na važnost tjelesne aktivnosti u očuvanju svog zdravlja. Poželjno je da broj sudionika ne bude veći od 50, a uslučaju povećanja  broja sudionika aktivnosti će se podijeliti na više dana u tjednu za vrijeme trajanja manifestacije od 23. do 30. rujna 2020. godine. Za sudjelovanje u kampanji #BeActiveathome potrebno je poslati video zapise svog viđenja i ideje kako se može rekreirati i pripremati za sportska natjecanja u kućnom ozračju kao i na otvorenom. Sve koji žele dobrovoljno sudjelovati pozivamo da pošalju projekat koji sadrži viziju i ciljeve sportskog događaja (radionice, seminari o zdravom načinu života, aktivnosti na otvorenom, na radnom mjestu, i sl.), a sportske klubove da ustupe na jedan dan građanima svoje usluge. Svi zainteresirani mogu se prijaviti putem Prijave koja se nalazi na našoj službenoj stranici.

Rok za dostavu prijava je 18. 8. 2020.godine, a prijave možete slati na adresu: Federalno ministarstvo kulture i sporta, Obala Maka Dizdara br. 2, Sarajevo sa naznakom „Za prijavu na Europski tjedan sporta“ ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Pozivamo Vas da nam se priključite, pokrenete se, postanete aktivni i sudjelujete u sportskim aktivnostima kroz događaje u sklopu Europskog tjedna sporta 2020. godine!

 

 

Poziv za sudjelovanje na Europskom tjednu sporta pod sloganom #BeActive 2021

Ove godine vrši se i prijava  za manifestaciju Europski tjedan sporta čije je održavanje planirano u idućoj godini  pod sloganom #BeActive 2021.

Zahvaljujući dosadašnjim postignućima u obilježavanju Europskog tjedna sporta, nastavljamo s  još boljim projektima  kojima ćemo dati svoj doprinos obilježavanju jedne od najznačajnijih sportskih manifestacija u svijetu, te vas pozivamo da svojim sudjelovanjem doprinesete promoviranju sporta i sportskih aktivnosti u očuvanju zdravlja. 

Želite li biti dio Projekta, na pravom ste mjestu! Na našoj službenoj web stranici dostupna je  Prijava za sudjelovanje na Europskom tjednu sporta.

Rok za dostavu prijava je 18. 8. 2020.godine, a prijave možete slati na adresu: Federalno ministarstvo kulture i sporta, Obala Maka Dizdara br. 2, Sarajevo sa naznakom „za prijavu na Europski  tjedan sporta“ ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA

 

Prijava: preuzimanje

IX Bijenale dječijeg takmičenja za 2020 - 2021. godinu

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena je informacija u vezi s pozivom za učešće na IX Bijenalu dječijeg takmičenja za 2020 - 2021. godinu.

Muzej i akademija dječijih likovnih umjetnosti Ksanti, Republika Grčka, organizira IX Bijenale dječiji likovnih umjetnosti, promovirajući ljubav, mir, prijateljstvo i solidarnost među ljudima cijelog svijeta. Tema ovog bijenalea je „Susjed svijeta“.

Rok za prijavu učešča je od 15. do 30. 10. 2020. godine.

Sve detaljne informacije o ovom učešću su dostupne na internet stranici: https://www.oikoumeni.gr/project/9%ce%b7-biennale-2020-2021/

XI Edirne Balkanski dječiji festival

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena je informacija u vezi s pozivom za učešće na XI Edirne Balkanski dječiji festival.

XI Balkanski dječiji festival (XI Edirne Balkan Children's Festival) će se održati u periodu od 22. do 24. 04. 2020. godine u Edirneu, Republika Turska. Festival će se održati u organizaciji Grada Edirnea, a povodom godišnjice osnivanja Velike narodne skupštine Republike Turske 1920. godine.

Organizator Festivala poziva grupu od 20 osoba (15 djece između 8 – 12 godina, 1 menadžer, 2 učitelja, 1 vozač i 1 zamjenski vozač).

Troškove putovanja snose sami učesnici, a troškove smještaja i lokalnog transporta snose domaćini. Rok za potvrdu učešća je 15. 03. 2020. godine.

Kontakt osobe za detaljnije informacije :

-          Cemal Turan, tel: +90 505 578 7739;

-          Mustafa Taştekın, tel: +90 533 344 3238;

-          Hüseyın Fılız, tel: +90 532 549 3537;

-          e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

POZIV ZA UČEŠĆE NA UMJETNIČKOM KONKURSU „Borba za mir“

Federalnom ministarstvu kulture i sporta dostavljen je poziv od tima New Generation za učešće u svjetskom umjetničkom takmičenju „Nova generacija za mir“.

Učesnici: mladi ljudi od 25 do 35 godina koji govore ruski i/li engleski jezik.

Umjetnička djela koja mogu biti prijavljena na konkurs: slika ili digitalni crtež, fotografija (serija fotografija), video (trajanja do 59 sekundi), skulptura (instalacija), slogan (do 64 karaktera). Svako djelo treba imati kratki opis (do 500 karaktera) u skladu sa zadanom temom.

Svako djelo mora obavezno korespondirati s naslovnom temom konkursa, koja glasi: „Borba za mir“. Tema se referira na svaku aktivnost, ideju, misao, intenciju koja za cilj ima uspostavljanje, postizanje i održavanje mira, drugarstva i uzajamnog razumijevanja između ljudi, nacija i država.

Datum prijavljivanja: 02. mart – 01. juni 2020. godine

Kako učestvovati: poslati umjetničko djelo na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. sa neophodnim aplikacijama, koje se mogu naći na web-adresi: http://forpeace.world/EN/konkurs.html

Ukoliko autori odgovore na uvjete konkursa, organizator će pobjednike nagraditi u Moskvi, nakon 01. 09. 2020. godine. Troškove leta i smještaja pobjednika snosit će Organizator.

Vrijeme je da se ujedinimo i podržavamo jedni druge!

Ostanite sigurni i zdravi!

Tim New Generation, http://thepeace.world/

Poziv za učešće na Drugom međunarodnom takmičenju ''Opera Crown'' u Tbilisiju, Gruzija

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljen je poziv za učešće na Drugom međunarodnom takmičenju ''Opera Crown'' u Tbilisiju, Gruzija.

Drugo međunarodno takmičenje ''Opera Crown'' u Tbilisiju, održat će se od 05. do 10. 05. 2020. godine. Ovo takmičenje u Tbilisiju se održava svake dvije godine te je namjenjeno operskim pjevačima/pjevačicama koji su na početku svoje profesionalne karijere, i to ženama između 21 i 30 godina te muškarcima između 22 i 32 godine.

Takmičenje je podjeljeno u Preliminarnu audiciju i 3 kruga. Organizatori pokrivaju troškove smještaja takmičara koji budu izabrani za prvi krug takmičenja pa sve do njihovog isključenja.

Prijavni obrazac je potrebno dostaviti do 01. 04. 2020. godine. Više informacija o navedenom takmičenju i prijavni obrazac se nalazi na web stranici:  http://www.opera.ge/

Konkurs za književnu stipendiju ''Pisac Grada Graza'', Graz, Austrija

(Krajnji rok za prijavu: 31. 03. 2020. godine)                        

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena je informacija o tome da je objavljen konkurs za dodjelu jednogodišnje književne stipendije pod nazivom ''Pisac Grada Graza''.

Stipendiju dodjeljuje Grad Graz za period od 01. 09. 2020. do 31. 08. 2021. godine.    Namjera je promovirati pisce koji pokazuju inovativnu sposobnost i ispitivanje aktuelnih tematskih predmeta, kvalitet u estetskom i jezičkom smislu, autentičnost i umjetničku nezavisnost. Boravak u Grazu trebao bi doprinijeti kulturnoj razmjeni i interakciji sa lokalnom književnom scenom. Rok za prijavu na konkurs je 31. 03. 2020. godine.

Detaljne informacije o ovom konkursu  i uvjetima učešća dostupne su na linku:

http://static.kulturserver-graz.at/kultur/pdfs/guidelines_literature_scholarship_2019.pdf

Osmi međunarodni festival bubnjeva i tradicionalnih umjetnosti, Kairo (AR Egipat)

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljen je poziv za učešće na Osmom međunarodnom festivalu bubnjeva i tradicionalnih umjetnosti, koji će se u organizaciji Ministarstva kulture AR Egipat održati od 11. do 17. 04. 2020. godine u Kairu (AR Egipat).

Tim povodom pozvani su folklorni muzički umjetnici i plesne grupe iz Bosne i Hercegovine koji će učestvovati u organizovanim koncertima i radionicama. Organizatori snose troškove smještaja, lokalnog transporta i troškove života za grupu do maksimalno 13 članova. Učesnici pokrivaju troškove međunarodnog putovanja i troškve prevoza za opremu kao što su muzički instrumenti i slično.

Krajnji rok za prijavu za učešće na Festivalu je 25. 03. 2020. godine.

Za više informacija o festivalu možete kontaktirati organizatora na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

GLAS MLADIH VAŽI: RYCO regionalna anketa

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljen je e-mail Regionalnog ureda za saradnju mladih sa molbom za popunu ankete o pitanjima koji se tiču interkulturalne razmjene, dijaloga i saradnje mladih u zemljama zapadnog Balkana.

 

Regionalnoj kancelariji za saradnju mladih – RYCO je jako važno da sve aktivnosti i programe dizajniraju prema potrebama i percepcijama mladih ljudi Zapadnog Balkana.

Anketa će dati sve direktne inpute o tome šta mladi žele od programa interkulturalne razmjene, dijaloga i saradnje, odnosno, kakve to programe žele vidjeti u regionu. U Anketi možete odabrati na kojem zvaničnom jeziku regiona želite/možete odgovarati na pitanja. Također, ukoliko možete dobro bi bilo da anketu proslijedite dalje svim kontaktima za koje smatrate da su relevantni za ovu tematiku.

Anketu možete pronaći na ovom linku:

https://www.rycowb.org/?p=7522&fbclid=IwAR1zmkB8-3WIpy12NwBTy9VyQmNUfRM4ESIMouQ3Cm-37-1Rouc8ztOkXoY

Poziv za prijavu projekata u okviru UNESCO Participacijskog programa za 2020 - 2021. godinu

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena je informacija o otvaranju poziva za prijavu projekata u okviru UNESCO Participacijskog programa za 2020 - 2021. godinu.

Participacijski program je jedan od načina na koji UNESCO ostvaruje svoje ciljeve kroz podršku aktivnostima koje provode države članice, ili teritorije, organizacije ili institucije koje djeluju u poljima iz domena rada UNESCO-a.

Dodatne informacije o uvjetima i načinu apliciranja, kao i obrasci za apliciranje u elektronskoj formi nalaze se na linku: http://www.unescobih.mcp.gov.ba/konkursi/?id=15224

45. Odense međunarodni filmski festival ''OFF20'' (24 – 30. 08. 2020.)

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena je informacija u vezi sa pozivom za učešće na 45. izdanju Međunarodnog filmskog festivala pod nazivom ''OFF20“, koji će se održati u periodu od 24. do 30. 08. 2020. godine u Odenseu te će okupiti filmske umjetnike iz Danske i iz cijelog svijeta.

Svake godine u mjesecu avgustu ovaj danski festival kratkog filma okuplja filmske entuzijaste iz cijelog svijeta pružajući mogućnost predstavljanja izabranim danskim, ali i međunarodnim kratkim filmovima, koji inače ne bi stigli na velike ekrane.

Rok za prijavu učesnika je 01. 04. 2020. godine, nakon čega će biti izvršena finalna selekcija, a izabrani će biti pozvani na svečanu ceremoniju otvaranja festivala.

Više informacija o navedenom festivalu i o registraciji može se pronaći na web stranici: https://filmfreeway.com/OdenseInternationalFilmFestival

34. Međunarodno folklorno takmičenje pod nazivom ''Golden Karagöz'' u Bursi (07 - 12. 07. 2020. godine) - Poziv za učešće

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena je informacija u vezi sa 34. Međunarodnim folklornim takmičenjem pod nazivom ''Golden Karagöz“. U organizaciji Gradske općine Burse i Fondacije za kulturu, umjetnost i turizam ovaj festival će se održati od 07. do 12. 07. 2020. godine u Bursi (Republika Turska) te će okupiti 25 zemalja iz cijelog svijeta.

Cilj Fondacije za kulturu, umjetnost i turizam iz Burse je da ohrabri ljude iz drugih zemalja da se sastanu i podijele svoje vrijednosti jedni sa drugima. Na taj način želi se dati izuzetan doprinos ideji mira i prijateljstva u svijetu.

Iz Bosne i Hercegovine se za učestvovanje na navedenom takmičenju pozivaju grupe do 35 članova starijih od 16 godina. Učesnici snose troškove prijevoza u dolasku i povratku dok navedena Fondacija osigurava smještaj, ishranu i lokalne troškove putovanja.

Rok za prijavu na takmičenje je 01. 03. 2020. godine.

Više informacija o navedenom folklornom takmičenju dostupno je na web stranici: www.bkstv.org.tr

Poziv za učešće na 8. Međunarodnom festivalu folklora u Damanhuru (Egipat)

Federalnom ministarstvu kulture i sporta je, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljen poziv za učešće na 8. Međunarodnom festivalu folklora u Damanhuru (Egipat) koji će se održati od 1. do 7. aprila 2020. godine u Damanhuru, u organizaciji Ministarstva kulture Arapske Republike Egipat i Opere Kairo (Cairo Opera House).

Pravo učešća imat će folklorna grupa iz Bosne i Hercegovine koja ne može imati više od 12 članova i čiji plesači ne mogu biti stariji od 35 godina, dok za muzičare i vođe grupa nema ograničenja starosne dobi. Učesnici trebaju dostaviti sav materijal i informaciju o grupi te pripremiti program u trajanju od 4 do 15 minuta za ceremoniju otvaranja festivala.

Organizatori festivala snose troškove smještaja i troškove unutarnjeg prijevoza tokom boravka u Egiptu, dok učesnici snose troškove putovanja.

Rok za prijavu učešća je 1. mart 2020. godine.

Više informacija o festivalu i načinu apliciranja može se dobiti putem kontakta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. i Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Festival „Teatar na raskršću“ u Nišu – Poziv za učešće

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, podsredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljen je poziv pozorištima iz Bosne i Hercegovine za učešće na festivalu „Teatar na raskršću“, koji će se održat od 11. do 19. 03. 2020. godine u Nišu. Ovo je drugi po redu festival drame i pozorišta balkanskog kulturnog prostora.

Festival „Teatar na raskršću“ u Nišu ima za cilj da okupi pozorišnu umjetnost balkanskog kulturnog prostora te da s tim potvrdi sličnosti i razlike kulturnog identiteta država i naroda, koji dijele isti prostor. Pozivaju se pozorišta iz Bosne i Hercegovine da uzmu učešće na festivalu sa svojim predstavama. Festivalski žiri će dodijeliti nagrade za najbolju predstavu, režiju, četiri glumačke nagrade, za kostimografsko i scenografsko ostvarenje, za originalnu scensku muziku, za scenski pokret, kao i specijalnu nagradu Festivala. Uz navedeno, bit će dodijeljena i nagrada okruglog stola kritike i nagrada žirija publike.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Detaljne informacije o ovom festivalu dostupne su na internet stranici: http://www.narodnopozoristenis.rs/o-festivalu/?script=lat i e-mail adresi: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Poziv za učešće na Međunarodnom asuanskom festivalu kulture i umjetnosti pod nazivom „The Eight Round Session“ u Arapskoj Republici Egipat

Federalnom ministarstvu kulture i sporta je, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljen poziv za učešće na Međunarodnom asuanskom festivalu kulture i umjetnosti pod nazivom „The Eight Round Session“ u koji će se održati od 14. do 24. februara 2020. godine u Arapskoj Republici Egipat, u organizaciji Ministarstva kulture AR Egipat pod pokroviteljstvom Ministarstva starina AR Egipat.

Pravo učešća imat će folklorna grupa iz Bosne i Hercegovine koja će učestvovati na koncertima i radionicama u sklopu Festivala. Ministarstvo kulture AR Egipta snosi troškove smještaja i troškove unutarnjeg prijevoza tokom boravka u Egiptu za grupu do najviše 12 članova, dok učesnici snose troškove putovanja.

Rok za prijavu učešća je 15. januar 2020. godine.

Više informacija o festivalu i načinu apliciranja može se dobiti putem kontakta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. i Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Obuka trenera u oblasti obrazovanja mladih o ljudskim pravima (TOTHRE 2019/2020) – Poziv za prijavu

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljen je poziv Vijeća Evrope, a u vezi s pozivom za prijavu na obuku trenera u oblasti obrazovanja mladih o ljudskim pravima (TOTHRE 2019/2020).

Trening ima za cilj pružanje podrške provedbi Povelje o obrazovanju za demokratsko građanstvo i obrazovanje o ljudskim pravima kroz izgradnju kompetencija trenera za izradu i primjenu kvalitetnih aktivnosti u oblasti obrazovanju mladih o ljudskim pravima na nacionalnom/lokalnom nivou, kao i zagovaranje daljnje integracije obrazovanja o ljudskim pravima u omladinske politike i rad s mladima.  

 

Rok za dostavu prijava na ovaj trening je 24. 11. 2019. godine.

Više informacija o navedenom treningu možete naći na web stranici:

https://www.coe.int/en/web/youth/-/call-for-participants-training-of-trainers-in-human-rights-education-with-young-people-tothre-2019-2020-?fbclid=IwAR1UMIwCDPlYsaFQpMlMfgpbNL_4Mw0hkmWdY_NlFgkoI2XuniukhWGaMks

Online prijava je dostupna na stranici:
https://youthapplications.coe.int/Application-forms

Međunarodno muzičko takmičenje ARD Minhen 2020 (31. 08 – 18. 09. 2020.)

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena je informacija u vezi s 69. Međunarodnim muzičkim takmičenjem ARD Minhen 2020, koje će se održat od 31. 08. do 18. 09. 2020. godine u Minhenu, Njemačka.

Takmičenje je podijeljeno na četiri kategorije, i to:

 1. klavir,
 2. flauta,
 3. trombon,
 4. gudački kvartet.

Poziv za učešće je upućen mladim muzičarima rođenim između 1991. i 2003. godine (solisti) te gudačkim kvartetima čiji ukupan zbir godina članova ne bi trebao prelaziti 130, odnosno, pojedinačno dob članova kvarteta ne bi trebala prelaziti 35 godina.

Rok za dostavu prijava je 31. 03. 2020. godine.

Više informacija o ovome takmičenju možete naći na web stranici: https://www.br.de/ard-music-competition/index.html

MALI BITOLJSKI MONMARTR 2020 - Poziv za učešće na međunardnom dječijem likovnom konkursu

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena je informacija u vezi s tradicionalnom dječijom likovnom manifestacijom „Mali Bitoljski Monmartr 2020“, koja se svake godine održava u periodu od 23. do 30 maja u Bitolju, Sjeverna Makedonija.

Djeca u dobi od 4 do 20 godina, mogu se prijaviti za učešće u likovnoj koloniji i izložbi koja se organizira u okviru ove manifestacjie. Teme materijali i tehnike su slobodni.

Rok za dostavu prijava je 20. 02. 2020. godine.

Detaljne nformacije o ovoj likovnoj koloniji i izložbi koja će se održati 2020. godine dostupne su na web stranici: http://www.smallmontmartreofbitola.com/

3. Godišnji simpozijum mladih o svjetskom kulturnom nasljeđu (01 – 05. 04. 2020. godine,) Antička Olimpia, Grčka

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine dostavljena je informacija u vezi s Godišnjim simpozijem mladih o svjetskom kulturnom nasljeđu, koji će se organizirati povodom Svjetskog dana kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj.

Simpozijum doprinosi ciljevima održivog razvoja koji promoviraju "Obrazovanje 2030" usredsređeno na SDG 4.7 (edukacija civilnog društva), kao i SDG17 (17 ciljeva održivog razvoja). Sve aktivnosti Simpozijuma održat će se od 01. do 05. 04. 2020. godine u Međunarodnom Olimpijskom centru u Grčkoj.

Ciljevi Simpozijuma su:

 1. okupiti učenike iz cijelog svijeta kako bi se upoznali sa antičkom grčkom kulturom i civilizacijom,
 2. pomoći mladima da upoznaju i razumiju različite i drugačije kulture,
 3. omogućiti mladima da prezentiraju kulturu svoje države (materijalnu i nematerijalnu kulturnu baštinu), da izlože svoje ideje i kulturnu raznolikost iskoriste kao snagu mira, sigurnosti i razvoja za sve.

Svi detalji Godišnjeg simpozijuma mladih o svjetskom kulturnom naslijeđu nalaze se na internet stranici: https://olympiayouthsymposium.com/

Rim, umjetnost u oblaku – Poziv za učešće

fmksFederalnom ministarstvu kulture i sporta, podsredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljen je poziv umjetnicima iz Bosne i Hercegovine za učešće u projektu „Rim, umjetnost u oblaku“, koji će se održat od 13. do 17. 05. 2020. godine u Rimu (Republika Italija). Projekat se realizira pod pokroviteljstvom italijanskih ministarstava: Ministarstva inostranih poslova i međunarodne saradnje te Ministarstva za kulturno naslijeđe.

Poziv za učešće na Dvadesetom međunarodnom Ismailija festivalu folklora

Federalnom ministarstvu kulture i sporta je, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljen poziv za učešće na Dvadesetom međunarodnom Ismailija festivalu folklora koji će se održati od 1 do 8. septembra 2019. godine u Egiptu, u organizaciji Ministarstva kulture /Sektor za međunarodne kulturne odnose) i Guvernorata Ismailije.

Pravo učešća imat će jedna istaknuta grupa iz Bosne i Hercegovine a Guvernorat Ismailija će snositi troškove smještaja na bazi punog pansiona i troškove unutarnjeg prijevoza tokom boravka u Egiptu za grupu do najviše 12 članova. Organizator će osigurati sale za izvođenje programa, tehničku opremu i reklamnu kampanju a gostujuća strana dužna je obezbijediti troškove prijevoza do Kaira i nazad.

Više informacija o festivalu i načinu apliciranja može se dobiti putem kontakta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Sedmi euro-arapski forum mladih, Budimpešta (Mađarska)

 

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, podsredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljen je poziv za učešće na Sedmom euro – arapskom forumu za mlade, koji će se održati u Budimpešti od 05. do 08. 11. 2019. godine.

Sedmi euro - arapski forum mladih potaknut će sudjelovanje mladih ljudi i organizacija mladih u izgradnji mira i eruo - arapskoj saradnji za inkluziju društva. Forum će okupiti 100 mladih lidera, aktivista i drugih sudionika koji su aktivni na području euro - arapske saradnje na području mladih. Radni jezici foruma su na engleskom i arapskom, uz simultano prevođenje tokom planiranih sjednica. Troškove smještaja i hrane osigurat će i platiti Vijeće Evrope u Evropskom centru za mlade u Budimpešti.

Aplikacije se popunjavaju online do 26. 8. 2019. godine na: https://rm.coe.int/call-for-participants-7th-euro-arab-youth-forum/16809676a6%20

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Dodatne informacije u vezi sa dostavljenim pozivom možete dobiti na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

32. Međunarodni festival dječijeg i omladinskog filma, Iran

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena je informacija u vezi s pozivom za učešće na 32. Međunarodnom festivalu dječijeg i omladinskog filma.

32. Međunarodni festival dječijeg i omladinskog filma održat će se u periodu od 19. do 26. 08. 2019. godine u iranskom gradu Isfahanu.

Svi zainteresirani se mogu prijaviti putem web adrese festivala https://en.icff.ir/regulations-and-call-for-entries/ te se upoznati s olakšicama i ostalim neophodnim informacijama o festivalu.

Poziv za učešće na 2. izdanju Balkan Palette festivala

fmks

Federalnom ministarstvu kulture i sporta je, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljen poziv za učešće na 2. izdanju Balkan Palette festivala koji će se održati 29. i 30. juna 2019. godine u Sofiji, u organizaciji Global Creativity Association u saradnji sa Ministarstvom kulutre, gradskom opštinom Sofije i Regionalnim centrom za očuvanje kulturne zaostavštine, pod okvirom UNESCO-a.

Pravo učešća na ovom festivalu imaju izvođači/grupe koji trebaju prezentovati muzičke i scenske nastupe, radove narodnih zanata, elemente nematerijalne kulturne baštine svojih zemalja, predstavljajući tako Živa ljudska blaga registrovana na UNESCO nacionalnoj i reprezentativnoj listi. Ukupan broj učesnika može biti 9 ljudi (djeca i odrasli).

Festival obezbjeđuje vodiča-tumača, smještaj za dvije noći, hranu i lokalni prijevoz.

Više informacija o događaju i načinu apliciranja može se dobiti putem kontakta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. i Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

Poziv za učešće na 10. Međunarodnom Amorgos film festivalu (AFF), koji će se održati na otoku Amorgosu u Grčkoj, od 31.10. do 05.11.2019. godine

fmksIz Ministarstva civilnih poslova BiH proslijedili su poziv za učešće na 10. Međunarodnom Amorgos film festivalu (AFF), koji će se održati na otoku Amorgosu u Grčkoj, od 31.10. do 05.11.2019. godine.

U organizaciji Udruženja žena za kulturu Tholaria-Aigiali Amorgos film festival se održava od 2010. godine. Festival se smatra jednim od najvažnijih festivala audiovizuelnog sektora grčkog turizma, a cilj događaja jeste podržati globalni turizam kroz audiovizuelne medije.

AFF poznat je kao jedinstvena svjetska inspiracija u filmskoj industriji te mjesto okupljanja za umrežavanje između trgovine, turizma, kina i međunarodne promocije kroz medije iz cijelog svijeta, okupljajući veliki broj novinara, blogera, filmskih producenata i drugih. Stoga je AFF odlična prilika za promociju zemlje kroz kratke filmove s ciljem razvoja domaćeg i stranog turizma. Festival je prilika za podršku implementaciji zelene prakse u turizmu, zatim podršku produkciji kratkih filmova i razmjenu mišljenja i iskustava o mogućnostima za razvoj udaljenih i ugroženih područja.

Više informacija o festivalu i prijavni formular nalaze se na web stranici Festivala: www.yperia.gr

Krajnji rok za prijavu za učešće na Festivalu je 31.7.2019.

Poziv za dostavu prijava za učešće na Regionalnoj radionici o održivom razvoju i UNESCO-vim kulturnim dobrima koja će se održati u periodu od 20 do 25. oktobra 2019. godine u Međunarodnoj akademiji o održivom razvoju u Torinu, Italija.

fmksIz Ministarstva civilnih poslova BiH proslijedili su nam Poziv za dostavu prijava za učešće na Regionalnoj radionici o održivom razvoju i UNESCO-vim kulturnim dobrima koja će se održati u periodu od 20 do 25. oktobra 2019. godine u Međunarodnoj akademiji o održivom razvoju u Torinu, Italija.

Radionica je primarno namjenjena agencijama lokalne uprave i drugim relevantnim institucijama koje su nadležne za UNESCO-va dobra, uključujući dobra upisana na Listu svjetske baštine, Reprezentativnu listu svjetske nematerijalne kulturne baštine, Rezervate biosfere koji su uključeni u program Čovjek i biosfera, UNESCO Mrežu kreativnih gradova, Globalnu mrežu geoparkova.

​Detaljne informacije o radionici, načinu apliciranja i mogućnosti za pokrivanje troškova učešća se mogu naći na web stranici:

https://www.academysd.net/about

Rok za prijavu je 24. maj 2019. godine.

Poziv za učešće na Međunarodnom kolokviju Kultura za budućnost u organizaciji BOZAR Bruxelles i na inicijativu Evropske komisije

fmksFederalnom ministarstvu kulture i sporta je, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljen poziv za učešće potencijalnih kandidata na Međunarodnom kolokviju Kultura za budućnost, koju organizuje BOZAR Bruxelles na inicijativu Evropske komisije.
 
Međunarodni kolokvij Kultura za budućnost: Kreativnost, inovativnost i dijalog za inkluzivni razvoj namijenjen je zainteresovanim instancama u državama EU i njenim partnerima sa ciljem okupljanja kulturnih djelatnika, umjetnika, donosioca odluka i donatora u starosti od 18 do 28 godina, koji će aktivno učestvovati u radnim grupama, kao govornici i kroz umjetničke intervencije.
 
Pomenuti Kolokvij održat će se 16. i 17. juna 2019. godine u Bruxellesu, u vodećoj kulturnoj instituciji BOZAR a uspješnim aplikantima bit će pokriveni troškovi puta i smještaja.
 
Više informacija o događaju i načinu apliciranja dostupni su na linku: https://culture4future.eu/
 

Poziv Ministarstva kulture AR Egipat za učešće predstavnika iz Bosne i Hercegovine na umjetničkim takmičenjima

fmksFederalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljen je poziv Ministarstva kulture AR Egipat za četiri (4) takmičenja sa ciljem povezivanja djece iz čitavog svijeta, kao i razvijanja njihovih umjetničkih vještina.

Takmičenja su podijeljena u različite kategorije:

 1. „Egipat u očima djece svijeta“,
 2. „Fotografija“,
 3. „Ručno izrađene igračke“,
 4. Takmičenje za djecu sa posebnim potrebama.

Nagrada za interkulturalna postignuća 2019.

fmks

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Austrijskog kulturnog foruma Sarajevo, dostavljena je informacija u vezi s natječajem “Nagrada za interkulturalna postignuća 2019” (Intercultural Achievement Award 2019), koji nagrađuje uspješne, inovativne projekte iz oblasti interkulturalnog dijaloga, kako u Austriji tako i u inostranstvu.

© 2019 Federalno ministarstvo kulture i sporta. Sva prava pridržana. Designed By ELUR d.o.o. Kiseljak