Poziv za prijave za privremeni premještaj zaposlenika u Vijeću Europe

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena je informacija o pozivu za prijave za privremeni premještaj zaposlenika u Vijeće Europe, u trajanju od minimalno godinu dana do maksimalno tri godine.

Poziv se odnosi na poziciju Programski službenik u Odjelu za obrazovanje i obuku Odjela za mlade, koji bi trebao doprinjeti planiranju, upravljanju i provođenju aktivnosti Vijeća Europe u Programu „Mladi za demokratiju“, a naručito aktivnosti koje su u vezi s programima bilateralne saradnje i akcijskim planovima Vijeća Europe.

Osnovni uvjet za prijavu je:

Krajnji rok za prijavu kandidata je 07. 02. 2021. godine, a više informacija  možete pronaći na web stranici:

https://www.coe-recruitment.com/JobDetails.aspx?vacancyID=1764&Lang=En