Shema organizacije i djelokrug rada Ministarstva

Federalno ministarstvo kulture i sporta obavlja upravne, stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na koordinaciju u naučno-istraživačkoj djelatnosti iz oblasti zaštite i korištenja kulturno-historijskog naslijeđa, muzejskoj, arhivskoj, bibliotekarskoj, izdavačkoj, pozorišnoj, muzičkoj, likovnoj i filmskoj djelatnosti, djelatnosti ustanova, udruženja, fondacija i drugih pravnih lica u oblasti umjetnosti, kulture, sporta i mladih, kao i druge poslove utvrđene zakonom.

 

U sastavu Federalnog ministarstva kulture i sporta je i Zavod za zaštitu spomenika.

Unutrašnja organizacija Ministarstva:

  • Kabinet ministra
  • Sektor za kulturno-historijsko naslijeđe i kulturu
  • Sektor za sport
  • Sektor za mlade
  • Sektor za ekonomsko-finansijske, pravne i opće poslove
  • Zavod za zaštitu spomenika

Adresa ministarstva i kontakt telefoni

Obala Maka Dizdara 2,
71000 Sarajevo

Tel: +387 33 25 41 03
Fax: +387 33 22 66 75, +387 33 25 41 51

© 2019 Federalno ministarstvo kulture i sporta. Sva prava pridržana. Designed By ELUR d.o.o. Kiseljak