Plan i program

2020

Plan rada za 2020 godinu (.pdf dokument)

2019

Izvještaj o radu za 2019. godinu (.pdf dokument)

Plan rada za 2019 godinu (.pdf dokument)

2018

Izvještaj o radu za 2018 godinu (.pdf dokument)

Plan rada za 2018 godinu (.pdf dokument)

2017

Izvještaj o radu za 2017 godinu (.pdf dokument)

Plan rada za 2017 godinu (.pdf dokument)

2016

Izvještaj o radu za 2016 godinu (.pdf dokument)

Plan rada za 2016 godinu (.pdf dokument)

2015

Izvještaj o radu za 2015 godinu (.pdf dokument)

Plan rada za 2015 godinu (.pdf dokument)

2014

Izvještaj o radu za 2014 godinu (.pdf dokument)

Program rada za 2014 godinu (.pdf dokument)

2013

Izvještaj o radu za 2013 godinu (.pdf dokument)

Program rada za 2013 godinu (.pdf dokument)

2012

Izvještaj o radu za 2012 godinu (.pdf dokument)

Program rada za 2012 godinu (.pdf dokument)

2011

Izvještaj o radu za 2011 godinu (.pdf dokument)

Program rada za 2011 godinu (.pdf dokument)

2010

Izvještaj o radu za 2010 godinu (.pdf dokument)

Program rada za 2010 godinu ( .pdf dokument)

2009

Izvještaj o radu za 2009 godinu (.pdf dokument)

Program rada za 2009 godinu ( .pdf dokument)

2008

Izvještaj o radu za 2008 godinu (.pdf dokument)