Ministrica

Biografija – Zora Dujmović

Rođena je 10.02.1953. u Zavidovićima.

Diplomirala je 1976. godine na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, odsjek: Viša škola za socijalne radnike. 2007. godine diplomirala je na Univerzitetu u Banja Luci i stekla zvanje menadžera u socijalnoj zaštiti i socijalnoj politici.

Od 1977. godine radila je kao socijalna radnica u Centru za socijalni rad Olovo. Od 1986. do 1992. godine bila je direktorica Centra za socijalni rad Olovo.

Od rujna 1994. godine do svibnja 2001. godine radila je kao socijalna radnica za područni socijalni rad i rad u Savjetovalištu Centra za socijalni rad Grada Mostara. Od svibnja 2001. godine do travnja 2015. bila je ravnateljica Centra za socijalni rad Grada Mostara.

Od 2008. do 2014. godine bila je član Povjerenstva eksperata za monitoring rezidencijalnih ustanova u BiH, koje je formiralo Vijeće ministara BiH.

Nakon Općih izbora, održanih 2010. godine, bila je zastupnica u Skupštini Hercegovačko-neretvanske županije, a od ožujka 2011. godine do listopada 2014. bila je zastupnica u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH.

Završila brojne edukacije iz oblasti socijalne zaštite i politike.

Aktivna je članica Zajednice žena HDZ BiH.

© 2019 Federalno ministarstvo kulture i sporta. Sva prava pridržana. Designed By ELUR d.o.o. Kiseljak