Odluka o poništenju postupka nabavke za uslugu preventivna arheološka istraživanja Koridor Vc, obavještenje o nabavi broj: 1232-1-2-4-3-3/19 od 21.06.2019. godine.

fmksOdluka o poništenju postupka javne nabavke za uslugu preventivna arheološka istraživanja Koridor Vc, obavještenje o nabavi broj: 1232-1-2-4-3-3/19 od 21.06.2019. godine.

 

 

 

 

© 2019 Federalno ministarstvo kulture i sporta. Sva prava pridržana. Designed By ELUR d.o.o. Kiseljak