2012-Ministarstvo - svi transferi

Pregled utroška sredstava transfera 2012.
Odluka o izmjeni Odluke o Programu utroška sl.list 98-12
Odluka o Programu utroška 2012.g sl.list 27-12