2012-Fondacija za izdavaštvo - svi transferi

KONKURS/NATJEČAJ za izbor korisnika sredstava Fondacije za izdavaštvo za 2012. godinu za oblast Podrška djelima domaćih autora
KONKURS/NATJEČAJ za izbor korisnika sredstava Fondacije za izdavaštvo za 2012. godinu
ODLUKA O IZBORU KORISNIKA SREDSTAVA FONDACIJE ZA IZDAVAŠTVO ZA 2012. GODINU
ODLUKA O IZBORU KORISNIKA SREDSTAVA FONDACIJE ZA IZDAVAŠTVO ZA 2012. GODINU ZA OBLAST PODRŠKA DJELIMA DOMAĆIH AUTORA
IZVJEŠTAJ O UTROŠKU SREDSTAVA FONDACIJE ZA IZDAVAŠTVO U SARAJEVU Za period 1.1.2012. – 31.12.2012.
ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O PROCEDURAMA I KRITERIJIMA ZA IZBOR KORISNIKA SREDSTAVA FONDACIJE ZA IZDAVAŠTVO U SARAJEVU