Zahtjev za dodjelu sredstava tekućih transfera za 2018. godinu - INTERVENTNA SREDSTVA

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Zahtjev za dodjelu sredstava tekućih transfera za 2018. godinu - INTERVENTNA SREDSTVA

 OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo sve zainteresirane da će Federalno ministarstvo kulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i športa interventna sredstva dodjeljivati tokom cijele godine, odnosno, do utroška raspoloživih sredstava za svaki transfer posebno, a na osnovu pristiglih zahtjeva koji ispunjavaju potrebne uvjete. Sredstva će se isplaćivati u skladu sa kriterijima utvrđenim u Odluci o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa („Službene novine Federacije BiH“, broj: 23/18).

Interventna sredstva odobravat će se iz sljedećih transfera:

  • Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa
  • Transfer za kulturu od značaja za Federaciju BiH
  • Transfer za udruženja građana i organizacija u oblasti kulture
  • Transfer za sport od značaja za Federaciju
  • Transfer za mlade

Zahtjev za dodjelu sredstava tekućih transfera za 2018. godinu - Interventna sredstva sa obaveznom dokumentacijom koja je navedena u istom se može poslati na adresu Federalnog ministarstva kulture i sporta do 31. 12. 2018. godine i to putem pošte na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i športa
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo

Na koverti je potrebno naznačiti: „Za interventna sredstva“ - „Naziv transfera“.

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za dodjelu sredstava tekućih transfera za 2018. godinu - Interventna sredstva: APLIKACIJSKI OBRAZAC - PREUZIMANJE / DOWNLOAD

 

© 2019 Federalno ministarstvo kulture i sporta. Sva prava pridržana. Designed By ELUR d.o.o. Kiseljak